Ångström laboratoriet

Här bedrivs utbildning och forskning inom ett brett fält av naturvetenskap, teknologi, matematik och informationsteknologi i en framåtriktad och dynamisk miljö.

Läs mer om Campus Ångströmlaboratoriet

Projekt Nya Ångström

Bild på Hus 10 Ångströmlaboratoriet

Byggprojektet "Nya Ångström" är det största i Uppsala universitets historia och omfattar två nya byggnader (hus 9 och hus 10) samt omflyttningar för optimering av verksamheten i det befintliga Ångströmlaboratoriet. Läs mer om projektet.

Vi samlar all information om aktuella och kommande driftstopp, avstängningar eller andra störningar som kan komma att påverka dig som arbetar eller besöker Ångström. Aktuell bygginformation finns här

Välkommen till Ångströmlaboratoriet, Hus 10

Information om hus 10 från fastighetsägaren Akademiska hus, omfattande klimatskydd, temperatur, ventilation, belysning, utrymning och brandskydd, information och felanmälan. Länk till Guide.

Senast uppdaterad: 2023-01-11