Ångström laboratoriet

Här bedrivs utbildning och forskning inom ett brett fält av naturvetenskap, teknologi, matematik och informationsteknologi i en framåtriktad och dynamisk miljö.

Läs mer om Campus Ångströmlaboratoriet

Projekt Nya Ångström

Bild på Hus 10 Ångströmlaboratoriet

Byggprojektet "Nya Ångström" är det största i Uppsala universitets historia och omfattar två nya byggnader (hus 9 och hus 10) samt omflyttningar för optimering av verksamheten i det befintliga Ångströmlaboratoriet. Läs mer om projektet.

Välkommen till Ångströmlaboratoriet, Hus 10. Information om husets klimatskydd, temperaturreglering, ventilationssystem, belysning, utrymningslarm och brandskydd m.m. finns att läsa i ett informationsblad från fastighetsägaren Akademiska hus

Senast uppdaterad: 2023-02-01