Kontakta Ångströmlaboratoriets intendentur

Intendent Johnny Nilsson
Biträdande intendent Jessica Stålberg
Föreståndare Mikael Jonsson
Biträdande föreståndare Tim Melander Bowden

Intendenturens postadress:

Uppsala universitet
Intendenturen Ångströmlaboratoriet
Att: [Namn]
Box 524                               
751 20 Uppsala

Leveransadress för gods:

Uppsala universitet
[Institution/enhet]
Beställare/mottagare: [Namn]
Regementsvägen 1
752 37 Uppsala


Receptionen
Receptionen vid Ångströmlaboratoriet tillhandahåller information och service för besökare, studenter och personal. Vissa bokningar av lokaler m.m. hanteras även av receptionen.

Personal: Malin Norrman och Alexander Kirsebom
Telefon: 018-471 31 03
E-post: reception-angstrom@uu.se

Nycklar och Passerkort
Servicefunktionen administrerar och handlägger ärenden gällande tillträden till lokaler inom intendenturområdet.

Personal: teknisk samordnare Per-Åke Nyberg & säkerhetsadministratör Desirée Johansson
Telefon: 018-471 58 91
E-post: passerkort-angstrom@uu.se

Vaktmästeri
Vaktmästeriet är den del av intendenturen vid Ångströmlaboratoriet som ansvarar för gemensamma funktioner såsom posthantering, godshantering, möblering, belysning, AV-utrustning i gemensamma lokaler, konferensservice m.m.

Arbetsledare: Nazariy Souchelnytskyi
Telefon: 018-471 58 92
E-post: vaktmasteri-angstrom@uu.se
 

Godsmottagning

Ankommande paket mottages och registreras på godsmottagningen. Gods kan även skickas härifrån med PostNord i enlighet med de statliga avtalet för Paketförmedlingstjänster.

Telefon: 018-471 58 99
E-post: gods-angstrom@uu.se

Senast uppdaterad: 2023-06-07