Upptäck Ångström

En fjärdedel av alla doktorander och studenter och en femtedel av alla anställda vid Uppsala Universitet rör sig vid Ångströmlaboratoriet varje dag.

Campusområdet ligger i de vackra omgivningarna vid Polacksbacken ungefär 3 km söder om Uppsala centrum. Vid Ångströmlaboratoriet sker forskning i frontlinjen inom ett brett fält av naturvetenskap, teknologi, matematik och informationsteknologi. Utbildning av såväl naturvetare som ingenjörer bedrivs i en starkt forskningsanknuten miljö.

Lokalerna vid Campus Ångströmlaboratoriet omfattar ca 70 000 m2, vilket utgör närmare 20% av Uppsala universitets samlade lokalyta. Ångström huserar omkring 3200 helårsstudenter och 1700 anställda, som tillsammans producerar ungefär 600 publikationer och 70 doktorsavhandlingar om året, det är fler än 10 vetenskapliga artiklar och minst en ny doktor i veckan!

Projekt Nya Ångström

Bild på Hus 10 Ångströmlaboratoriet

Byggprojektet "Nya Ångström" är det största i Uppsala universitets historia och omfattar två nya byggnader (hus 9 och hus 10) samt omflyttningar för optimering av verksamheten i det befintliga Ångströmlaboratoriet. Läs mer om projektet.

Vi samlar all information om aktuella och kommande driftstop, avstängningar eller andra störningar som kan komma att påverka dig som arbetar eller besöker Ångström. Aktuell bygginformation finns här

Välkommen till Ångströmlaboratoriet, Hus 10

Information om hus 10 från fastighetsägaren Akademiska hus, omfattande klimatskydd, temperatur, ventilation, belysning, utrymning och brandskydd, information och felanmälan. Länk till Guide.

Senast uppdaterad: 2022-07-01