Hitta till och i Ångströmlaboratoriet

Ångströmlaboratoriet ligger i de vackra omgivningarna vid Polacksbacken ungefär 3 km söder om Uppsala centrum.

Uppsala universitets karttjänst www.uu.se/map hjälper dig att hitta den lokal du söker inom hela universitetet. Du kan söka fram den lokal du letar efter och få en vägbeskrivning till den (även om du inte befinner dig i Ångströmlaboratoriet)

Rumsnummer

Första position anger husnummer, andra position anger våningsplan och de sista siffrorna är löpnummer. Källarplan benämns K1 eller K2.

  • Hus 1 har fyra eller fem siffror, 10xxx betyder alltså ett rum i hus 1 på plan 0
  • Hus 2-5 har fyra siffror, 21xx betyder alltså ett rum i hus 2 på plan 1 
  • Hus 6-9 har fem siffror, 73xxx betyder alltså ett rum i hus 7 på plan 3 
  • Hus 10 har sex siffror, 101xxx betyder alltså ett rum i hus 10 på plan 1 

Adresser till Ångström

Adressen kan variera beroende på vilken av alla verksamheter vid Ångströmlaboratoriet du söker. Sök gärna upp den verksamhet du ska besöka alternativt skicka försändelser till och ta del av adressen på deras hemsida. 

Besöksadress

Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala

Leveransadress

Uppsala universitet: [Institution/enhet]
Beställare/mottagare: [Namn]
Regementsvägen 1
752 37 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala universitet
Invoices
Box 148
751 04 Uppsala

Uppsala universitet har gemensam faktureringsadress för fakturor från svenska leverantörer d.v.s. de leverantörer som har svenskt momsregistreringsnummer och som fakturerar i SEK.

Till faktureringsadressen sänds enbart faktura och eventuella specifikationer/bilagor. Ordererkännande och ev. påminnelser sänds till leveransadressen. Hitta mer information om faktureringsadresser här.

Postadress till verksamheter

Uppsala universitet
Institution/enhet
Att: NN
Box XXX                               
75X XX Uppsala       

NN = Beroende på person
XXX = Beroende på Institution/enhet

Karta över Ångströmlaboratoriet
Senast uppdaterad: 2023-02-13