Nya Ångström

En ny, kreativ och tvärvetenskaplig miljö med internationell lyskraft för forskning och utbildning inom teknik och naturvetenskap.

"Nya Ångström är en viktig framtidssatsning. Med detta projekt löser vi både expansionsbehoven, skapar en fantastisk utbildningsmiljö och integrerar IT-forskningen under samma tak." - f.d. rektor Eva Åkesson

När Ångströmlaboratoriet byggdes för 20 år sedan var tanken att samla verksamheterna inom fysik, kemi och teknik i ett hus. Det blev starten på utvecklingen till den starka forsknings- och utbildningsmiljö som Ångströmlaboratoriet är idag. Men när verksamheterna fortsätter expandera blir lokalbristen ett faktum. Även grannen institutionen för informationsteknologi på ITC behöver lokaler bättre anpassade för forskning och undervisning. Inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap finns dessutom en vision att skapa en unik tvärvetenskaplig miljö med målet att attrahera internationellt världsledande forskare, skapa tvärsektoriella samarbeten med näringsliv och samhälle samt få ytterligare lyskraft till en redan attraktiv miljö.

Därav "Nya Ångström" – det största byggprojektet i Uppsala universitets historia – som innebär byggnation av två nya hus på totalt 30 000 kvadratmeter (hus 9 och hus 10) samt omfattande omflyttningar för optimering av verksamheten i Ångströmlaboratoriets befintliga lokaler.

Designförslag Hus 10
Designförslag Hus 10 (Skiss: PE Teknik & Arkitektur)

Första steget i projektet är att bygga ut befintliga Ångströmlaboratoriet med ytterligare en flygelbyggnad mot söder (hus 9). En ny entrébyggnad framför nuvarande struktur är nästa steg. Till detta hus, nummer 10 på Ångström, kommer Institutionen för informationsteknologi att flytta från ITC. Byggnaden kommer även att innehålla reception, café, mötesytor och en gemensam ljusgård mitt i huset. Den fysiska miljön ska stödja den pedagogik man vill jobba med i framtiden, både när det gäller undervisningslokalerna och mötesplatserna.

​Moderna utbildningslokaler, lärandemiljöer och studentytor

Den nya byggnaden är framför allt en satsning på framtidens utbildningsmiljö. Studenter, lärare och didaktikforskare har därför varit med under planeringsprocessen. Ett viktigt mål för Nya Ångström är också att stimulera tvärvetenskap och nya möten inom universitetet, attrahera internationellt ledande forskare och skapa tvärsektoriella samarbeten med näringsliv och samhälle.

- Vi lever i allt större utsträckning i en digitaliserad värld. Att föra universitetets mycket framgångsrika IT-forskning närmare övrig Ångströmforskning är helt rätt väg att gå, säger vicerektor inom teknik och naturvetenskap, Johan Tysk. Det blir en modern, kreativ utbildningsmiljö där studenter, lärare och forskare kan mötas över ämnesgränserna.

Enligt den preliminära tidsplanen väntas inflyttning i södra flygeln (hus 9) kunna ske hösten 2020 och i den nya byggnaden (hus 10) under våren 2022.


Beslutet att genomföra Nya Ångtröm-projektet togs hösten 2017, efter en nogrann process. Detta är vad som hänt hittils:

Tidsplan för Nya Ångström (Etapp 4)

Nya Ångström är ett så pass stort projekt att tidsförskjutningar inte kan räknas bort. Nedanstående tider är de tidigaste som beräknas. Förseningar eller alternativa ordningar kan komma att påverka alla datum, framförallt för inflytt.

Tidsplan Hus 9 

 • Bygghandlingsskede till och med juni 2018
 • Grundarbete: maj – november 2018
 • Stomme: oktober 2018 – mars 2019
 • Stomkomplettering: mars 2019 – mars 2020
 • Provningar och besiktningar: april – juni 2020
 • UU beräknar ta över huset i juli 2020
 • Inflyttning är planerad till oktober 2020

Tidsplan Hus 10

 • Bygghandlingsskede till och med juni 2019
 • Grundarbete: september 2018 – september 2019
 • Stomme: juni 2019 – feb 2020
 • Stomkomplettering: mars 2020 – augusti 2021
 • Provningar och besiktningar: september – november 2021
 • UU beräknar ta över huset i december 2021
 • Inflyttning är planerad till mars 2022

Utforska Nya Ångström


Filmen visar en 3D-modell gjord av PE Teknik och Arkitektur AB.

Planlösningar - Se preliminära planlösningar för de kommande hus 9 och 10

Panoramavyer från hus 10 (öppnas i nytt fönster) - Se panoramaskisser inifrån hus 10 

Webbkameror (öppnas i nytt fönster) - Följ byggnationen via NCCs webbkameror

Bild: PE Teknik & Arkitektur
Senast uppdaterad: 2023-02-06