Parkering vid Ångströmlaboratoriet

Parkering vid Ångströmlaboratoriet

Huvudsakliga parkeringsområden finns vid södra entrén till Ångström och parkeringen vid Grindstugan, infart via Husargatan.

Avgift
Avgift betalas i automater i anslutning till parkeringarna enligt gällande taxa. Giltigt passerkort ger möjlighet att köpa biljett till reducerat pris (taxa 2). Digital biljett kan lösas via appen "Mobilpark". Även digital biljett kan lösas med taxa 2. Taxan verifieras via inloggning i appen.

Biljetter tecknade enligt taxa 2 på Polacksbacken gäller även vid parkering på andra parkeringsplatser vid Uppsala universitet som tillhör Akademiska Hus. Vissa parkeringar kräver dock även ett särskilt tillstånd. På parkeringar som tillhör andra hyresvärdar (till exempel Statens Fastighetsverk) gäller inte dessa biljetter.

Tillfälliga besökare
Det finns 6 st platser på parkeringen vid södra entrén av Ångström som kan utnyttjas av tillfälliga gäster. För nyttjande av gästparkering krävs en biljett som erhålls i receptionen.
OBS! För att erhålla gästparkeringsbiljett krävs att besöksmottagaren anmäler sin gäst i förväg.

Rörelsehindrade
Parkering för rörelsehindrade finns vid södra entrén tlll Ångströmlaboratoriet samt vid hus 17, 18 och 19, "röda villorna".

Abonnera på parkering
Det finns möjlighet att lösa periodkort för parkeringen, se info vid biljettautomat och i appen. För längre tider och motorvärmarplatser kontakta parkeringsbolaget Aimo Park.

Senast uppdaterad: 2023-02-09