Boka lokal

Undervisningssalar, laboratorier och seminarierum är bokningsbara. Bokad lokal som för tillfället inte används får användas av studenter för arbeten i mindre grupper tills de som bokat lokalen behöver den.

Anställda kan boka sammanträdesrum via TimeEdit.
• Förteckning över bokningsbara samanträdesrum.
• Referenslissta över bokningsbara lokaler vid Campus Ångströmlaboratoriet.

Studenter kan boka rum för grupparbete på www.uu.se/goto/grupprum.
Grupprum för studenter ska tas i bruk inom 15 min. Tomma rum får övertas av en annan grupp 15 minuter efter start av bokningstiden. Bokningtider börjar varje hel timme. 

Hyra lokaler

Det går bra att hyra föreläsningssalar och undervisningslokaler för konferenser och möten om lokalerna är lediga, men undervisningen kommer alltid i första hand. Läs mer att hyra lokal här.

Boka personalcykel

Intendenturen vid Ångströmlaboratoriet har fyra tjänstecyklar för utlåning till personal anställd vid intendenturområdet.

  1. Cykel nr. 1 EL-cykel är stulen
  2. Cykel nr. 2 EL-cykel är stulen
  3. Cykel nr. 3 Standardcykel. Nyckeln märkt Nr. 3
  4. Cykel nr. 4 Standardcykel. Nyckeln märkt Nr. 4

Cykel bokas i TimeEdit via utrustningsbokning.

Boka posterskärmar

Intendenturen har två alternativ till posterskärmar. Postrar ska nålas upp på skärmarna.

  • Tredelade pappersskärmar som är 190 cm höga x 79 cm breda per sektion
  • Posterskärmar med aluminiumram för måtten 1005 x 1400 mm.

Bokning av posterskärmar görs i receptionen. Observera att posterskärmarna inte får lämna Ångströmlaboratoriet. Uppsala universitet / Akademikonferens har posterskärmar för uthyrning utanför campusområdet.

Boka videokonferens

Vid Ångströmlaboratoriet finns ett antal mobila videokonferensanläggningar. Två är placerade i teknikförrådet 10202 på Ångströmlaboratoriet och en är placerad i mötesrum 2414b på ITC-området.

På Ångströmlaboratoriet finns två typer av mobil videokonferensutrustning. En vagn består av skärm, mikrofon och kamera och används fristående från dator vid videokonferens. En vagn är e-mötesutrustad med enbart kamera, högtalare och mikrofon och kräver dator för att ansluta till ett möte (via t.ex. Zoom).

För att använda de mobila videokonferensanläggningarna på Ångströmlaboratoriet behöver både videokonferensanläggningen och rummet bokas i TimeEdit.

OBS: Videokonferensmöte måste bokas/anmälas via videoconference@slu.se. Om videokonferensmötet involverar fler an två parter hjälper intendenturen till att boka in mötet, kontakta support@angstrom.uu.se.

Anläggningen ska återlämnas i rummet den är stationerad samma dag och kopplas in (ström + nätverk) efter användandet. Boka utrustning för hela den tid utrustningen inte är i sitt rum.

Boka övrig utrustning

Intendenturen på Campus Ångströmlaboratoriet tillhandahåller diverse utrustning som kan vara till hjälp vid större arangemang m.m. Hitta information om bokningsbara ljudförstärkare, hörslingor, mentometrar (klickers), m.m. på sidan om bokningsbar utrustning.

All utrustning som bokas via TimeEdit hittas genom att välja Utrustningsbokning i menyn. Boka från den tid du hämtar utrustningen tills den beräknas bli återlämnad i AV-förrådet.

För att få tillträde till AV-förråden inlagt på ditt passerkort måste du besöka kort- och nyckelhantering (bredvid receptionen).

Senast uppdaterad: 2023-01-16