Kursåterkoppling - dialog om mittkursvärderingar och kursrapporter

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Lokal 90103 (https://link.mazemap.com/a48cwyBi)
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Björn Victor, Marcus Lundberg
  • Workshop

Studiebevakarna på Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) har genom ett nationellt kårsamarbete blivit inspirerade till konceptet kursdialog. Ett koncept för direkt återkoppling mellan studenter och kurslärare.