Kursvärderingar - men sedan?

  • Date: –15:00
  • Location: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61271771116 Lokal 90103 (https://link.mazemap.com/a48cwyBi)
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Björn Victor, Marcus Lundberg
  • Seminarium

Detta seminarium är organiserat av Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) tillsammans med TekNats universitetspedagogiska råd (TUR). Det tar sin utgångspunkt i UTN:s enkätundersökning om kursvärderingar och attityder till dessa, för att sedan ta upp goda exempel och diskutera hur vi kan arbeta med kursåterkoppling på olika nivåer.

Alla kurser på vår fakultet har en kursvärdering som studenterna får fylla i efter avslutad kurs, och som sedan sammanställs av kursansvarig lärare. Det kan dock finnas problem med att få återkoppling på kurserna på detta sätt: studenterna ser inte själva eventuella förbättringar, svarsfrekvenserna kan vara låga, och resultaten svårtolkade. Hela processen riskerar därför att bli mer av en formalitet. Hur kan vi få återkoppling på ett effektivare sätt? Hur kan vi få studenterna att uppleva att utvärderingarna verkligen betyder något? Hur gör man på andra lärosäten? Vilka positiva erfarenheter finns, och vad är överhuvudtaget möjligt?

Ingen anmälan behövs men vill du ha fika så skicka ett mejl till Pia Westerlund pia.westerlund@uu.se senast måndag 17 oktober. Glöm inte att meddela om du vill ha specialkost.