Excellent lärare, steg 2: Verkstad - så skriver du din ansökan

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Å 101260
  • Website
  • Organiser: TUR, the Council for Educational Development at the Faculty of Science and Technology
  • Contact person: Stefan Pålsson, Marcus Lundberg
  • Workshop

Under denna verkstad, som är en uppföljning av det mer generella seminariet i Steg 1, får du mer konkret stöd i ditt ansökningsskrivande.

För dig som vill ansöka om att bli excellent lärare under våren 2023 så är det nu hög tid att börja skriva på din pedagogiska portfölj. Datum för att ansökan ska bli behandlad våren 2023 är 28 februari. Under denna verkstad, som är en uppföljning av det mer generella seminariet i steg 1, får du mer konkret stöd i ditt ansökningsskrivande. Vi tittar på din pedagogiska skicklighet i förhållande till kriterierna för Excellent lärare. Möjliga frågor att diskutera är bland andra: Vad är mina styrkor och svagheter i relation till kriterierna? Hur kan jag koppla det jag gjort till didaktisk teori och erfarenhet? Vilken evidens behöva för att visa min praktik? Det är en fördel om du börjat tänka på utformningen av din ansökan och pedagogiska portfölj, så att vi kan diskutera konkreta frågeställningar.

Ingen föranmälan behövs. Verkstaden ges på svenska eftersom det är krav att kunna undervisa på svenska för att bli antagen som excellent lärare. Det går dock att skriva sin pedagogiska portfölj på engelska. För information om att skriva en pedagogisk portfölj till andra ändamål än just Excellent lärare hänvisar vi till TURs seminarieserie "Teaching portfolio" som ges på engelska.

TURs tre steg mot en ansökan till Excellent lärare:
Steg 1: Övergripande information om Excellent lärare, kriterier och pedagogisk portfölj.
Steg 2: Så skriver du din ansökan. Här är det mer fokus på din pedagogiska skicklighet i förhållande till kriterierna (se ovan).
Steg 3: En verkstad där vi återkopplar på varandras utkast till portföljer.

De tre stegen ger en god hjälp att skriva fram och reflektera över den egna pedagogiska skickligheten i relation till kriterierna för Excellent lärare. Observera att inget av de tre stegen ger svar på om din ansökan är tillräcklig för att du ska bli antagen. Den granskningen hanteras av Nämnden för excellenta lärare med hjälp av externa sakkunniga.

Välkommen!
Marcus Lundberg och Magnus Jacobsson (TUR)