Hur du får dina studenter att göra jobbet och lära sig något på köpet

  • Date: –12:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Å 101162
  • Website
  • Organiser: TUR, the Council for Educational Development at the Faculty of Science and Technology
  • Contact person: Björn Victor, Katarina Andreasen
  • Workshop