Nätverksmöte för pedagogiska ledare

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Fakultetsrum 1, 106150
  • Website
  • Organiser: TUR, the Council for Educational Development at the Faculty of Science and Technology
  • Contact person: Maja Elmgren
  • Personalutbildning