Felanmälan vid Ångströmlaboratoriet

Det händer att något går sönder eller slutar fungera som det ska. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar och anmäler de fel man upptäcker. Anmälan bör skickas direkt till rätt enhet. Guiden nedan kan hjälpa dig att hitta vilken enhet som ansvarar för felområdet. Vet du fortfarande inte vilken enhet som är ansvarig kan intendenturen alltid hjälpa dig i första steget.

FELANMÄLAN TILL FASTIGHETSÄGAREN

Byggnader och fasta installationer ska felanmälas direkt till fastighetsägaren. Med fasta installationer menas permanenta tekniska lösningar såsom avlopp, el, hissar, kyla, värme och ventilation, vatten samt inredning i badrum, toalett och omklädningsrum. Fast köksutrustning i pentry, lunchrum, kafferum och matrum ingår, dock ej kaffemaskiner. Dörrar och karmar, automatiska dörröppnare i ytterdörrar och allmänna utrymmen samt elektriska lås i ytterdörrar hanteras av fastighetsägaren, dock ej kortläsare eller elektriska lås i innerdörrar. Mörkläggningsgardiner, nödbelysning, utomhus- och trappbelysning, brandlarm samt vissa brandsläckare ingår. På vintern tillhandahåller fastighetsägaren sandning och snöröjning.

Ångströmlaboratoriet

• Felanmälan via Akademiska Hus Webbformulär eller via appen "Mitt Campus"
• Akuta fel anmäls till Akademiska Hus via jourtelefon: 010-557 24 00

En felanmälan ska innehålla
  • husnummer
  • plats (ex. institution, WC, kontor)
  • rumsnummer (finns på dörrpost)
  • beskrivning av felet
  • namn och telefon eller e-mail till anmälaren för återrapportering

Felanmälan till intendenturen

• Felanmälan till intendenturen sker på e-post till vaktmasteri-angstrom@uu.se
• Akuta fel anmäls till Johnny Karlberg (018-471 5892 eller 0704-25 06 62), alternativt till godsmottagningen (018 - 471 5899) eller kort- & nyckelservice (018 - 471 5891).

Intendenturen hanterar icke fasta installationer såsom t.ex. möbler och inredning, lösa utemöbler, skyltar, digitala informationsskärmar, byter lysrör och övriga ljuskällor inomhus. Intendenturen sköter även låscylindrar och nycklar samt passerkortsystem med kortläsare, larm och elektriska lås i innerdörrar samt automatiska dörröppnare inomhus. Vui hanterar även gemensam utrustning som t.ex. AV- och videokonferensutrustning och vissa brandsläckare. Denna typ av utrustning felanmäles till intendenturen.

IT-RELATERADE PROBLEM (INKL. SKRIVARE)

Kontakta Universitetsgemensam IT genom att maila till itsupport@uu.se eller ring 018-471 4400 (vid akuta frågor).

Anställda kan administrera lösenord m.m. genom att logga in på sitt användarkonto här.

INFORMATION OM EDUROAM
För studenter och anställda vid Uppsala universitet, samt forskare och besökare från andra universitet och lärosäten.


INFORMATION OM UU-GUEST
Uppsala universitet har ett trådlöst nät (UU-Guest) för besökare. Besökaren kan skapa konto som är giltigt i 24 timmar. Nätet ger endast tillgång till internet.

Kravet är att besökaren har en mobiltelefon till vilken ett användarnamn och lösenord skickas med SMS. Besökaren ansluter sin enhet till nätet och får då automatiskt upp en självservicesida där ett 24-timmarskonto kan skapas. Efter 24 timmar kan besökaren skaffa nytt konto på samma sätt.

INFORMATION OM EDUPRINT
Studenter som vill kunna kopiera, skriva ut eller scanna in dokument på någon av alla skrivare på Ångströmlaboratoriet behöver ett passerkort som sedan kopplas till eduPrint. Instruktioner till studenter finns här. Information till anställda om utskrift och kopiering via eduPrint finns att tillgå i medarbetarportalen. Vänd dig till Universitetsgemensam IT vid problem med eller frågor om eduPrint

Vad gör jag om det är slut på papper vid en skrivare?
Papper fylls på av en servicepartner enligt ett schema utifrån förväntad förbrukning. Om det är slut på papper kan du fylla på själv. Det finns extra papper vid de flesta skrivare. Finns det inget papper vänder du dig till intendenturen som kan sköta akutpåfyllning om pappret tar slut mellan påfyllningarna. 

Verksamhets- nära IT-stöd

Sedan oktober 2019 är avdelningen för universitetsgemensam IT installerad för att hantera all IT-support vid Uppsala universitet.

Hur får jag hjälp på campus?

  1. Prova först att hitta svar på din fråga på medarbetarportalen.
     
  2. Skicka en fråga till itsupport@uu.se eller ring 018-471 44 00 (vid akuta frågor)

Öppettider
Vardagar 8.00-17.00

När du skickar mail till ovanstående e-postadresser eller ringer, skapas ett ärende i vårt ärendesystem och en tekniker kontaktar dig.

OBS: IT-support för anställda vid Institutet för rymdfysik hanteras tills vidare av Jan Karlsson.

ÖVRIGA PROBLEM

Kaffemaskiner
Alla institutioner ansvarar för sina egna kaffemaskiner eller andra lösningar. Jobmeal Sverige ansvarar för drift och underhåll av kaffeautomaterna i de verksamhetsgemensamma lunchrummen på plan 3 och 4 i Ångströmlaboratoriet (hus 1), vilket omfattar fullservice med daglig tillsyn och påfyllning av kaffe, te och pappersmuggar. Fel eller brister anmäls direkt till Jobmeal via telefon: 010-160 99 99.

Lokalvård
Uppsala universitets lokalvård samordnas från byggnadsavdelningen, information om lokalvårdsinformation finns i medarbetarportalen.

Bristande lokalvård, eller behov av extra lokalvårdsinsatser anmäls till serviceledaren för lokalvårdsområde Ångström Allan Parkkila. Vid behov av vattensugare, kontakta vaktmästeriet alternativt godsmottagningen.

Parkering
Parkeringsområdena vid Ångströmlaboratoriet administreras av Aimo Park. Vid feldebitering eller trasiga parkeringsautomater, kontakta Aimo Park på 0771-96 90 01 eller via deras webbsida.

Vägar, lokaltrafik & publika utrymmen
Om du upptäcker ett problem eller vill lämna synpunkter på trafik- och utemiljö utanför Ångströmlaboratoriet, såsom gator, cykelvägar, snöröjning, belysning, m.m., kan du kontakta Uppsala Kommun.

Upplever du problem med lokaltrafiken kan du kontakta UL Kundtjänst på 0771-14 14 14via deras webbsida eller på facebook.se/ultrafik.

Senast uppdaterad: 2022-10-17