Intendenturen vid Ångströmlaboratoriet

Intendenturen ansvarar för alla gemensamma funktioner till studenter, institutioner och enheter vid Ångströmlaboratoriet. 

Välkommen till Ångströmlaboratoriets intendenturområde

Intendenturens verksamhet omfattar reception, vaktmästeri, drift av läro- och datasalar, administration av nycklar och passerkort, post- och godshantering, kontakter med hyresvärden samt en lång rad andra funktioner.

På dessa sidor samlar vi information om Ångströmlaboratoriets intendenturstyrelse och arbetsgrupper, de lokala regler och riktlinjer för området som kompletterar Uppsala universitets regelsamling, kontaktinformation till intendenturens olika enheter och kataloglista över intendenturens personal

Mer information om Uppsala universitets intendenturorganisation går att läsa i medarbetarportalen.

Senast uppdaterad: 2023-01-30