FUN

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ada Lovelace, 104130
  • Webbsida
  • Arrangör: Forskarutbildningsnämnden
  • Kontaktperson: Sara Lind
  • Sammanträde

Möte för forskarutbildningsnämnden.

Sista datum för att inkomma med ärenden och handlingar är måndag 19 september.