TUN

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Fakultetsrum 1 (106150, hus 10)
  • Webbsida
  • Arrangör: Tekniska utbildningsnämnden
  • Kontaktperson: Emma Kristensen
  • Sammanträde

Möte för tekniska utbildningsnämnden