NUN

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Fakultetsrum 1 (106150, hus 10)
  • Webbsida
  • Arrangör: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
  • Kontaktperson: Susanne Paul
  • Sammanträde

NUN sammanträder.

Sista datum för att inkomma med ärenden och handlingar är den 28 oktober 2022.