Literature seminar

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 13167 Södra Fakultetsrummet (https://link.mazemap.com/T63WndRG)
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Seminarium

TURs litteraturseminarium - vi läser och diskuterar artikeln "Direct Measurement of the Impact of Teaching Experimentation in Physics Labs” by Emily M. Smith, Martin M. Stein, Cole Walsh, and N. G. Holmes, Physical review 2020. Se mer information på den engelska versionen av den här sidan.