Gender in the science classroom

De flesta externa utvärderingarna av våra utbildningar pekar på behovet av att inkludera ett likavillkorsperspektiv. I detta seminarium kommer vi att prata om skillnader i lärande mellan kön och hur det påverkas av hur vi undervisar.

Vi kommer mest att prata om två kategorier, män och kvinnor, eftersom det är där det finns mest pedagogisk forskning. Samtidigt är det viktigt att inse att den uppdelningen inte passar alla. Seminariet börjar därför med orientering kring könsidentitet och könsuttryck, samt ger tips på bemötande som inkluderar alla. Vi diskuterar sedan hur undervisning och examination påverkar skillnader i lärande och prestation mellan könen, och visar att inkluderande undervisning ofta förbättrar lärandet för en majoritet av studenterna.

Seminariet ges på engelska.

Ingen registrering krävs.

Välkommen,
Marcus Lundberg, Nic Timneanu och Malin Östman (TUR)
Karin Stensjö och Charlotte Platzer-Björkman (TekNat - Utskottet för lika villkor)