Hur du får dina studenter att göra jobbet och lära sig något på köpet

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å 101162 (https://link.mazemap.com/W1OrZjAQ)
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Björn Victor, Katarina Andreasen
  • Workshop

Workshop kamratrespons

Kamratrespons, eller peer feedback, att studenterna ger varandra återkoppling på sitt arbete (labbar, inlämningsuppgifter, presentationer...) är ett användbart verktyg med goda läreffekter (Carless et al. 2011, https://doi.org/10.1080/03075071003642449). Dessutom kan det göra att individuell återkoppling kan skalas upp till större studentgrupper, eftersom lärarens insats blir mindre betungande.

Hur kan man använda kamratrespons i sin kurs på ett bra sätt? Vi presenterar några exempel på hur kamratrespons kan läggas upp för en uppgift. Vi diskuterar också deltagarnas erfarenheter, och du får råd och tips för din egen kurs.

Anmäl dig senast torsdag 17 november till Pia Westerlund, pia.westerlund@uu.se. Glöm inte att ange ev. kostpreferenser.

Välkomna!