TUN

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Fakultetsrum 1, 106150 Ångström
  • Webbsida
  • Arrangör: Tekniska utbildningsnämnden
  • Kontaktperson: Emma Kristensen
  • Sammanträde

Möte för tekniska utbildningsnämnden