CIM-seminarium med Ragnar Seton

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4004
  • Föreläsare: Ragnar Seton
  • Kontaktperson: Ekaterina Toropova
  • Seminarium

Titel: Regressionsmodeller för lågupplöst optisk emissionsspektroskopi

Abstract: Se den engelska versionen av denna sida för mer information

Registrering: vänligen, klicka här för att registrera dig