Workshop om HBTQIA+ av RFSL för TekNat

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4101
  • Föreläsare: RFSL
  • Arrangör: Virginia Grande and Ivy Weber
  • Kontaktperson: Virginia Grande
  • Telefon: 0765653744
  • Personalutbildning

Workshop med RFSL som ska ge en kort introduktion till vanliga koncept inom HBTQIA+ och informera om hur vi kan var mer inkluderande.

Workshopen ges på engelska. För mer information, se den engelskspråkiga versionen av denna sida. 

Registrera dig i Kurt.