Lic.seminarium: "Electron transfer processes in luminescent Ln(III) complexes of picolinate ligands"

Dániel Kócsi försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Electron transfer processes in luminescent Ln(III) complexes of picolinate ligands" inom ämnet kemi.

Opponent: Univ.lektor Markus Kärkäs, KTH

Handledare: Prof. Eszter Borbas, Institutionen för kemi - Ångström, Syntetisk molekylär kemi, Uppsala universitet

Seminariet kommer att ges på engelska.