Licentiatseminarium: Inverse Uncertainty Quantification for Fuel Performance Modeling

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2005, Ångström, eller https://uu-se.zoom.us/j/4217374941
  • Föreläsare: Gustav Robertsson
  • Kontaktperson: Gustav Robertsson
  • Licentiatseminarium

Extern granskare är Martin Sahlén.

Digital kopia av avhandlingen: https://uppsala.box.com/s/budycuqjkea0d630xcq5nfadmtybzw08

Avhandlingar:

I) Treating model inadequacy in fuel performance model calibration by parameter uncertainty inflation

II) Surrogate Modeling with Derivative Prediction for Implementation in Inverse Uncertainty Quantification Methods for Fuel Performance Modeling