Disputation: Computational studies on 2D and 3D amorphous solids: Investigation of structure-property relationship

  • Datum: –18.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4101
  • Doktorand: Emel Gürbüz
  • Arrangör: Avdelningen för materialteori, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Emel Gürbüz
  • Disputation

Opponent är Prof. Dr. Andreas Larsson från Luleå tekniska universitet.