Forskningssatsning på säkra system som klarar cyberattacker

2020-02-27

Cybersäkerhet har blivit allt viktigare i takt med industrins digitalisering. Attacker på digitalt styrda fysiska system, som självkörande bilar, kan få förödande konsekvenser. André Teixeira, som har utsetts till Framtidens Forskningsledare av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), leder ett forskningsprojekt om säkra styrsystem.

André Teixeira, forskare vid institutionen för
elektroteknik vid Uppsala universitet.

SSF har utsett 20 personer till Framtidens Forskningsledare. Målet är att ge unga forskare möjlighet att utvecklas som ledare för akademisk eller industriell forskning. Varje deltagare får 12 miljoner kronor under en femårsperiod och får delta i ett ledarskapsprogram. En av forskarna är André Teixeira, forskare vid institutionen för elektroteknik vid Uppsala universitet, som driver projektet ”Säkra och uthålliga styrsystem”. 

Forskningsämnet ligger i skärningspunkten mellan reglerteknik, informationsteknologi och cybersäkerhet. Ett exempel är styrsystemen i självkörande fordon som har utformats så att de arbetar autonomt och hanterar störningar och brusiga mätningar. Sådana styrsystem är sårbara för skadliga cyberattacker som angriper digitala enheter och kommunikation.

– Först kommer projektet att utveckla metoder och verktyg för att stödja konstruktörer i analysen av cybersäkerhetsrisker i styrsystem. Sedan kommer projektet att tillhandahålla nya systematiska designmetoder som kan användas för att bygga styrsystem som är motståndskraftiga mot attacker, säger André Teixeira.

Cyberattacker kan få förödande konsekvenser

Cybersäkerhet är en kritisk fråga i alla styrsystem, där digitala styrenheter samverkar tätt med den fysiska världen. Detta blir ännu mer relevant när digitaliseringen av alla industrier ökar. Cyberattacker på digitalt styrda fysiska system kan få förödande konsekvenser.

– Faktum är att moderna industriella styrsystem redan nu använder IT-infrastruktur för att autonomt driva kritiska fysiska processer, såsom kemiska anläggningar, energinät och transportsystem. Att skydda dessa kritiska infrastrukturer är viktigt, säger André Teixeira.

Vid Uppsala universitet finns redan två andra projekt inom cybersäkerhet som finansieras genom SSF (aSSIsT och LifeSec). Dessutom har flera andra relaterade projekt genomförts vid universitetet med extern finansiering. All denna kompetens vid institutionen för informationsteknologi finns samlad på webbplatsen Cyber Security Arena.

– Jag hoppas verkligen att det anslag jag fått genom Framtidens Forskningsledare bidrar till att förstärka utbildnings- och forskningsprogrammen inom cybersäkerhet vid Uppsala universitet, säger André Teixeira.

FRAMTIDENS FORSKNINGSLEDARE

Vid Uppsala universitet har två forskare utsetts till Framtidens Forskningsledare i den senaste omgången:

  • André Teixeira, forskare vid institutionen för elektroteknik, med projektet ”Säkra och uthålliga styrsystem”. 
  • Mikael Sellin, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, med projektet ”Analys av tarmflorans anti-infektiva potential i organoider”. 

Last modified: 2022-05-10