Nyheter vid Ångströmlaboratoriet

Nedan hittar du nyheter som på ett eller annat sätt berör campusområdet.

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap (TEKNAT) publicerar fler nyheter, upprätthåller ett kalendarium och informerar studenter och anställda på www.teknat.uu.se.

Uppsala universitet publicerar och upprätthåller nyhetsflöden och kalendarium.
Universitetsgemensam IT aviserar störningar och planerade abvbrott under driftinformation.

Senast uppdaterad: 2023-02-23