Institutionen för teknikvetenskaper delas i tre

2019-09-27

Institutionen för teknikvetenskaper omorganiseras och från och med årsskiftet delas den upp i tre nya institutioner: institutionen för materialvetenskap, institutionen för elektroteknik och institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik.

Det beslutades vid gårdagens konsistoriesammanträde.

– Ja, det är ett bra beslut. Jag var lite tveksam i början av processen, men nu tror jag starkt på de huvudsakliga skälen vi har för en delning. Många har stora förväntningar på att vi med mindre institutioner får bättre gemenskap och bredare kollegiala diskussioner vid institutionen. Jag tror också att vi kan jobba mer konkret och aktivt för en bra arbetsmiljö, säger Åsa Kassman Rudolphi, prefekt för institutionen för teknikvetenskaper.

Teknikvetenskaper är en av universitetets största institutioner med närmare 400 medarbetare. I takt med att institutionen växt kraftigt, så har den upplevts som allt mer trögrörlig och otydlig till sin profil, något som inverkat negativt på såväl extern synlighet som på  intern strategisk utveckling. Förslaget att omorganisera institutionen för teknikvetenskaper grundar sig även på de rekommendationer som framfördes av den internationella panelen vid forskningsutvärderingen, KoF17.

Det finns tre huvudsakliga skäl för att dela institutionen och dessa är:

  • Bättre möjligheter för kollegiala diskussioner och beslutsprocesser.
  • Bättre möjligheter för strategiskt arbete inom utbildning, forskarutbildning och forskning.
  • Bättre möjligheter för verksamhetsutveckling i nya områden.

En strävan har varit att så långt som möjligt behålla befintliga forskningsprogram intakta vid övergången till de nya institutionerna.

Från och med 1 januari 2020 inrättas alltså tre nya institutioner av den tidigare institutionen för teknikvetenskaper:

  • Institutionen för materialvetenskap – ca 170 anställda: Fasta tillståndets fysik, Mikrosystemteknik, Nanoteknologi och funktionella material, Tillämpad materialvetenskap, Tillämpad mekanik samt en ny avdelning och nytt forskningsprogram Solcellsteknik.
  • Institutionen för elektroteknik – ca 130 anställda: Elektricitetslära, Fasta tillståndets elektronik (utom solcellsteknik) och Signaler och system.
  • Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik – ca 70 anställda: Industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö samt Kvalitetsteknik.

Vilken blir den största utmaningen, som du ser det, för de nya institutionerna?

– De nya institutionerna har olika karaktär vad gäller t ex omfattning av utbildning och forskning, och står därför inför olika utmaningar. Det är ändå viktigt att institutionerna arbetar målmedvetet tillsammans för att utveckla de delar som vi har identifierat som skäl för att starta tre nya institutioner. Vi ska också fortsätta arbeta för att utveckla utbildning och forskning inom teknik, i samarbete med varandra och med andra delar inom universitetet, säger Åsa Kassman Rudolphi och tillägger:

– De stora samhällsutmaningarna kräver att vi jobbar ihop!

Gunilla Sthyr

Senast uppdaterad: 2022-05-10