Ett år in på universitetets största byggprojekt

2019-10-08

Cecilia Broman är projektledare för Nya Ångström vid Byggnadsavdelningen på Uppsala universitet.

Hallå där! Cecilia Broman, projektledare vid Byggnadsavdelningen på Uppsala universitet och för Nya Ångström. Det har nu gått ett drygt år sedan första spadtaget togs för utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet. Hur fortlöper arbetet?

– Det går bra och löper på enligt plan för både hus 9 och hus 10. Hus 9 har nu ett tätt klimatskal vilket innebär att det har tak och ytterväggar. Inuti har arbetet börjat med innerväggar och installationer. Hus 10 befinner sig i ett senare skede, så där håller man fortfarande på med stommen. Men det går enligt tidsplan.

– Samtidigt som bygget pågår jobbar vi inom UU vidare med andra saker, exempelvis avstämning av kalkyler och framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av inredning och utrustning till hus 9.

Vad är det för utrustning som just nu upphandlas till hus 9, och vilka är det som ska flytta in där?

– Den utrustning som upphandlas till hus 9 är AV-utrustning till lärosalar, grupprum och mötesrum. Samtidigt så pågår också upphandling av alla möbler.

– På plan 0 har vi studentytor och undervisningslokaler, flexibla lokaler som både ska kunna användas till traditionell undervisning med läraren längst fram samt till mer studentaktiverad undervisning så kallat ALC, Active Learning Classrooms. Inom ALC jobbar man mer gruppvis med tillgång till skärmar och skrivtavlor. Bord och stolar har också hjul så att lokalerna lätt kan möbleras om.  Plan 1 är en tom våning med möjlighet till framtida expansion, och plan 2 till 5 är kontorsvåningar där institutionen för fysik och astronomi flyttar in.

Hur går arbetet med hus 10, och vad kommer att finnas där?

– Stommontaget pågår och är nu uppe på plan 4. Huset består av två delar: en lägre del som innehåller publika lokaler inklusive undervisningslokaler och studentytor, samt en högre del som i huvudsak består av kontorsvåningar där institutionen för informationsteknologi kommer att flytta in.

– På entrévåningen, plan 0, kommer vi bland annat att ha reception, studentservice, bibliotek, makerspace, restaurang, ett labb för utveckling av sociala robotar, ett visualiseringslabb samt övre delen av aulan. På plan K1 kommer det vara studentytor, datorsalar och den nedre delen av aulan. Plan 1 är den stora student- och undervisningsvåningen med ett stort antal lärosalar och studentytor i olika storlekar. De ska utformas för samma typ av flexibla, studentaktiverade undervisning som i hus 9 men innehåller dessutom två gradängsalar.

Vilka är de största utmaningarna med en byggnation som Nya Ångström?

– För verksamheten tror jag den största utmaningen är att beskriva och ställa krav på funktioner man kommer att behöva i framtiden. Ett sådant här stort projekt pågår under en lång tid och består av många skeden, det är med andra ord lång tid från planering tills dess att lokalerna börjar användas. Därför gäller det att på något sätt bygga in en viss flexibilitet så att man kan anpassa sig vartefter.

– En annan utmaning som vår partner Akademiska Hus också beskrivit är att skapa en organisation med alla inblandade projektörer, entreprenörer och oss hyresgäster så att alla arbetar mot samma mål. I dagsläget är det ca 100 byggnadsarbetare som arbetar med husen och till det kommer en mängd projektörer, tjänstemän och även anställda på universitetet.

Har något förändrats vad gäller byggplanerna?

– Ja, i de ursprungliga planerna hade vi ett parkeringsgarage under hus 10, men det har försvunnit av besparingsskäl. Däremot har restaurangen kommit tillbaka i projektet och den kommer att ligga i entréplanet i hus 10.  

Vad ser du fram emot härnäst?

– När det gäller hus 9 så är det att det huset blir klart och överlämnas till universitetet. Då ska vi gå in och börja montera inredning och installera AV-utrustning. Sommaren 2020 tar vi över huset, och sen blir det inflyttning under hösten 2020.

– Montering av glasfasaden på hus 10 ska bli spännande eftersom hus 10 utseendemässigt avviker från övriga byggnader inom Ångströmlaboratoriet. Däremot följer hus 9 i högre utsträckning Ångströmlaboratoriets struktur med den roströda putsen.

Hus 9 har fått Chromogenics-glas.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Annars har en kul milstolpe just passerats med montage av de klimatsmarta Chromogenics-glasen i hus 9. Det är extra roligt då tekniken ursprungligen har utvecklats av forskare på Ångströmlaboratoriet.

Läs mer:

Senast uppdaterad: 2022-05-10