”Nanoteknologin skapar helt unika möjligheter till hållbar utveckling”

2019-11-05

Hallå där Maria Strømme, professor i nanoteknologi, som deltar i Kvalitetsmässan om bland annat AI, nanoteknologi och cyberattacker den 12 - 14 november i Göteborg och ska tala på temaspåret "Digitalisering och trender i framtiden" – vad ska ditt föredrag handla om?

Maria Strømme
Foto: Mikael Wallerstedt

– Jag kommer att berätta om hur vi med nanoteknologins hjälp kan bestämma vilka egenskaper ett material ska ha. Nanoteknologin skapar helt unika möjligheter till hållbar utveckling inom alla områden där vi använder material. Dessutom ska jag ge exempel på hur vi med nanoteknologins hjälp kommer att kunna behandla cancer bättre, diagnostisera sjukdomar innan vi får symptom och lära våra kroppar att föryngra sig själva. Listan kan göras lång på nanoteknologins fördelar: vi kan skapa miljövänliga och smarta förpackningar, ge våra kläder helt nya egenskaper och göra plåster som bestämmer hur sår skall läka. Till slut ska jag också visa bilder från världens första Formel 1 tävling med nanobilar.

Nanoteknologin låter som en närmast allomfattande undergörare – är den det?

– Eftersom nanoteknologin ger oss helt unika möjligheter att bestämma egenskaper hos material är teknologin en sådan allomfattande möjliggörare inom alla områden där vi använder material. Och vi har ju material i allt runt oss. Våra bilar, datorer, kläder, mediciner och kroppar - alla dessa är gjorda av material.

Vilka är nanoteknologins stora utmaningar framöver enligt dig? Och inom vilka områden skördar nanoteknologin störst framgångar idag?

– De största utmaningarna som jag ser det är att få teknikutvecklingen att gå snabbt nog. Då kan den erbjuda alla verktyg vi människor behöver för att kunna ställa om till en hållbar utveckling på samtliga plan: inom industrin, samhället och för vår personliga hälsa.

– Nanoteknologin skördar framgångar inom massor med områden som läkemedelsutveckling, diagnostik, energiteknik för att nämna några. Jag nämner inte IT-utvecklingen här för den är så självklar. Transistorn, som i dag är världens kanske mest spridda nanoobjekt, har ju gjort hela vår informationstekniska revolution möjlig.

Var ligger ditt eget forskningsfokus just nu?

– Min grupp forskar inom fem huvudområden. Dels utvecklar vi nya typer av nanoporösa material för en mängd olika industriella tillämpningar, där ett sådant material är Upsalite. Sen utvecklar vi också elektrisk energilagring baserat på gröna material. Pappersbatteriet som BillerudKorsnäs nu skalar upp är ett exempel på sådan energilagringsenhet. Vi utvecklar även nya cellulosananostrukturer för tillämpningar inom bioteknik och livsvetenskaper, som inkluderar såväl virusfiltrering som sårvård.

– Dessutom forskar vi på nya sätt att med 3D-printing, eller additiv tillverkning som man nu kallar det, kunna skapa individanpassade läkemedel direkt på klinik, och även ta fram nya diagnostiska metoder för antibiotikaresistens.


Mer information:
• "Digitalisering och trender i framtiden" på Kvalitetsmässan 12-14 november
• Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material vid Uppsala universitet

Anneli Björkman

Senast uppdaterad: 2022-05-10