Rekommendation om coronaviruset

2020-02-28

Uppsala universitet bevakar läget och följer Folkhälsomyndighetens och UD:s information och rekommendationer. Dessa myndigheter uppdaterar sin information och sina rekommendationer löpande.

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Utrikesdepartementet avråder även från icke nödvändiga resor till Iran. Avrådan gäller tills vidare. För mer information se UD:s hemsida och UD resklar.

Vad gör Uppsala universitet

Universitetet är tar löpande kontakt med studenter och anställda som nyligen har besökt drabbade områden.  Om du inte blivit kontaktad och nyligen har varit i något av de drabbade områdena, vänd dig som anställd till din närmsta chef och som student till din utbildningsansvarige vid din institution.

Du som planerar att resa eller som väntar besök

Uppsala universitet rekommenderar dig som planerar att resa att noga följa rekommendationer från UD, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information. Är besöket nödvändigt? Går det att hitta alternativa mötesformer eller en anna tidpunkt. Flera universitet har meddelat att de studenter som planerat att resa ej bör göra det i nuläget. Var också noga med att boka din resa via universitetets upphandlade resebyrå Lingmerths.

Hemkommen resenär

Medarbetare och studenter som nyligen vistats i drabbade områden bör kontakta närmaste chef eller utbildningsansvarig vid institution vid hemkomst. Rekommendationen är i nuläget att arbeta eller studera hemifrån i två veckor efter hemkomst. Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar.
Om ditt arbete eller dina studier påverkas av ovanstående, kontakta din närmaste chef eller din utbildningsansvarige vid din institution så att arbete eller studier kan fullföljas på bästa sätt.

Aktuell information om coronaviruset

Berörda studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor:
•    Frågor och svar om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbsida
•    Aktuell information om coronaviruset och dess spridning på Folkhälsomyndighetens webbsida
•    UD:s rekommendationer
•    Aktuell information om coronaviruset på WHO:s webbsida (på engelska)
•    Uppdateringar från European Centre for Disease Prevention and Control(på engelska)


Fem punkter för att förbättra beredskapen och för att hindra spridning av Coronaviruset
(men som är viktiga i vardagen alla tider på året)

1.    Tänk på handhygienen: tvätta händerna med tvål och vatten och peta dig inte i näsa/mun/ögon.
2.    Håll dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens och UD:s webbsidor och appar.
3.    Boka tjänsteresor via Lingmerths och våra upphandlade resetjänster.
4.    Installera zoom på din dator så kan du delta på distans och jobba hemma.
5.    Tänk efter om du verkligen behöver resa – går det att delta på annat sätt.

Senast uppdaterad: 2022-05-10