Celsius-Linné-föreläsningarna med symposium: Brett spektrum av framstående forskning

2020-03-05

En stor åhörarskara bänkade sig i Siegbahnsalen den 6 februari för att lyssna till årets Celsius- och Linné-föreläsare: fysikern, materialforskaren och ingenjören Zhong Lin Wang samt strukturbiologen Angela M. Gronenborn. Efteråt hölls ett tvärvetenskapligt symposium i Polhemsalen på temat ”Energy and structural biology” och en avslutande paneldebatt med Celsius-Linné- och symposieföreläsarna.

  • Se inspelningarna från Celsius och Linné-föreläsningarna 2020.
Senast uppdaterad: 2022-05-10