Polacksbacken låser dörrarna

2020-03-31

Med hänvisning till rektors beslut (UFV 2020/656) kommer Polacksbackens ytterdörrar att från och med tisdag den 31 mars 2020 vara låsta även dagtid. Anställda och studenter erhåller då tillträde med personliga campuskort, ingen personlig kod att krävas dagtid.

Senast uppdaterad: 2022-05-10