Tillfälligt ändrade öppettider för godshanteringen

2020-03-30

Med anledning av färre försändelser och reducerad personal avser intendenturen att tillfälligt ändra öppettiderna i godshanteringen Ångström. Från och med onsdag den 1 april 2020 och tills vidare har godshanteringen öppet mellan kl. 10:00-11.30 samt mellan kl. 12:30-14:00.

Senast uppdaterad: 2022-05-10