Arbete på Exercisfältet

2020-03-30

Uppsala vatten och avfall AB bygger en dagvattendamm för hantera dagvatten från Rosendal och från en sträcka av Dag Hammarskjölds väg. Dammen ska rena vatten och ta hand om större regnmängder. Dammen blir också en permanent vattenspegel i området vid Polacksbacken och den kommer att få spång/staket omkring sig som möjliggör utrymme för promenader och pauser. Projektet hoppas vara färdigställt till årsskiftet 20/21, men om den blir klar tills dess beror givetvis på det rådande läget.

Senast uppdaterad: 2022-05-10