"Jag är imponerad av den gemensamma insatsen"

2020-08-04

Ett ögonblick… Johan Tysk, vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

De senaste månadernas pandemi har medfört stora förändringar i fakultetens verksamhet, där såväl lärare som många andra anställda nu jobbar på distans. Forskningsresor och konferenser har ersatts av digitala möten. Hur har omställningen påverkat fakultetsledningens arbete?

Johan Tysk, vicerektor för veten-
skapsområdet för teknik och natur-
vetenskap
Foto: Mikael Wallerstedt

– Vi i ledningsgruppen har fortsatt att träffas som vanligt i våra måndags- och tisdagsmöten, även om vi numera möts i Zoom. Sedan början av coronakrisen har vi veckovisa prefektmöten i Zoom, vilket har fungerat fantastiskt bra. Varje onsdagmorgon sitter vi där - fakultetsledningen, kansliet och prefekterna - och pratar igenom alla coronarelaterade problem och frågeställningar. Jag är imponerad av hur den här gruppen vill och kan jobba tillsammans. Det finns en osjälvisk vilja att göra en insats som har varit jätteroligt att få erfara.

Att ställa om till nya arbetssätt är i vanliga fall en utmaning, men nu har det dessutom tvingats gå med blixtens hastighet - vad tror du har gjort att verksamheten trots allt funkat så bra?

– Dels vill jag säga att det handlar om en bra grupp människor, det är det viktigaste. Det finns en attityd av att vilja hjälpa till och ta ett samhällsansvar, den känslan har vuxit in i organisationen. Sen är det ju så att vi har pratat om digitalisering väldigt länge. Tekniken har funnits där, men ofta varit ett andrahandsalternativ. Nu används det hela tiden. Fakulteten har till exempel gått över till att ha disputationer online med några närvarande i ett fysiskt rum, men flertalet närvarande online. De digitala examinationerna har också löpt på bra. Där har lärarna verkligen gjort sitt yttersta för att få den här omställningen att fungera.

– Det jag ändå vill säga är avgörande är de goda relationerna. Prefekter och avdelningsföreståndare har kommunicerat med sina medarbetare. Doktorander har trätt fram och tagit fler kurser, inte för att de är tvungna utan för att de vill göra en insats och ta ansvar. Det är jag imponerad över. Hela organisationen har fungerat och gått fram jättebra, det är verkligen en kollektiv insats.

Ett annat snabbt initiativ är fakultetens nya erbjudande om kompetenshöjning för permitterade naturvetare och ingenjörer – vad innebär det?

– Vi ställer nu en rad kurser, kursmoment och föreläsningsserier inom teknik och naturvetenskap till förfogande för personer som blivit permitterade i samband med coronakrisen. Initiativet är ett svar på dels regeringens utökning av antalet utbildningsplatser, dels en behovsinventering vi gjort med industrin. De här utbildningsmöjligheterna kommer vi att fylla på vartefter med fler ämnen och områden. På så sätt kan vi väcka intresse för vårt universitet, men också agera när det gäller kompetenshöjning inom teknik och naturvetenskap i landet. Vi tar vårt samhällsansvar och gör det här för de som blir permitterade, de som verkligen har problem. Det är raka motsatsen till stängda gränser. Jag tycker också att när den akuta krisen är över så ska vi fortsätta med detta inom ramen för det livslånga lärandet.

Vilket arbete står i fokus den närmsta tiden?

– Vi har mycket arbete framför oss, inte minst med att förbereda höstens läsperiod. Bland annat jobbar vi med alla internationella masterprogram och har ett inriktningsbeslut att vi ska ge dem både online och on campus. Alla program kommer dock inte att mäkta med det, vissa kommer kanske bara att köra online i början. Men de studenter som ändå kommer hit och börjar online måste få känna sig som en del av ett socialt sammanhang, som att mötas av en välkomstceremoni.

– Andra praktiska diskussioner rör hur vi ska ställa iordning speciella rum för digital undervisning på Ångström och EBC. De mer moderna salarna kommer ju att ha all utrustning, men i övriga rum behöver vissa vara speciellt förberedda för det. När det handlar om schemaläggningsfrågor pratar vi om vid vilken tid man ska lägga digital undervisning i realtid. Sen kan man alltid ju spela in det så att andra kan titta i efterhand.

– Sådana praktiska frågor är det många av just nu. Ingen vet hur länge restriktionerna och omställningen pågår, men i den här situationen hjälper vi andra med precis det vi är bra på. Vi har en gemensam uppgift, och kring den uppstår teamkänsla, solidaritet och en kollektiv glädje av att arbeta tillsammans - vi är ett lag.

Anneli Björkman

Senast uppdaterad: 2022-05-10