Coronasäkring pågår

2020-09-07

Friessalen på Evolutionsbiologiskt centrum har märkts upp för att säkerställa fysisk distansering.

Foto/bild: Anneli Björkman

Höstterminen har startat och med den campusundervisningen. Fakultetens intendenturer har arbetat intensivt för att säkra campusmiljöerna under pågående pandemi. Vilka förberedelser har gjorts för att skapa och upprätthålla en trygg miljö för studenter och personal i höst?

På Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) och Geocentrum har koordineringen av förberedelserna skötts av Johan Ledin, föreståndare vid kvarteret Lagerträdet; Henning Blom, prefekt vid institutionen för biologisk grundutbildning (IBG); samt Anders Jansson, intendent vid Lagerträdet samt företrädare för institutionen för geovetenskaper.

Antalet deltagare i alla undervisnings- och mötessammanhang är fortfarande begränsat till 50 personer – vilka specifika arrangemang har ni gjort vid EBC och Geocentrum utifrån de föreskrifterna?

Henning: – Vår institution har gett den biologiska sektionen instruktioner om hur vi ska förhålla oss till riktlinjerna som utgått från Teknat-fakulteten men också till viss del Folkhälsomyndighetens direktiv. Eftersom vi gjort en skarp tolkning av fakultetens riktlinjer, kommer en otroligt liten del av biologins undervisning att fortsätta vara på campus. Om vi bortser från termin ett på kandidatprogrammet och motsvarande, där kanske 150 studenter har lite mer campusundervisning, så kommer övriga 4-500 studenter som går på våra program bara att ha undervisning på campus där de absolut måste. Det vill säga laborativa moment där vi på grund av kursplaner inte kan göra någonting annat. Dessutom har antalet labbplatser i varje labbsal minskat med åtminstone hälften.

Anders: – Intendenturen har också arbetat med att visa vad som är en bra distansering i de lokaler vi har, genom att sätta tejpbitar på alla bord i labb, på gemensamhetsytor och i föreläsningssalar. Vi har tagit bort mängder med möbler, och skyltat upp ordentligt med tydliga förhållningsregler för att minska smittspridning.

Johan: – Det svåra är dock att förutspå hur folk kommer att uppföra sig på campus och hur flödena kommer att se ut. Vi gör vårt bästa, men utvärderar fortlöpande förberedelserna och är beredda att ändra snabbt när vi märker att något inte håller eller när nya riktlinjer kommer. Framförallt ser vi verkligen till riskgruppernas hälsa.

Goda tekniska förutsättningar

På såväl EBC som Geocentrum finns ett större antal föreläsningssalar än på andra campus. Salarna är även utrustade med teknik för distansundervisning, men skulle behov uppstå om uppdateringar eller ny utrustning är intendenturen beredd på att göra snabba insatser.

Information i korridor på Geocentrum.

Överhuvudtaget har samarbetet mellan olika instanser med ansvar för säkerhetsåtgärder fungerat utmärkt, berättar Johan Ledin. Som undervisningsinstitution med full överblick har IBG kommunicerat samordnat med intendenturen vid EBC. Dessutom har det varit ett gott samarbete mellan studentorganisationerna, Geocentrum och IBG vad det gäller mottagningen.

Vid Geocentrum finns det dock vissa frågetecken kring hur flödena in och ut ur byggnaden ska hanteras.

Anders: – Det är ett lite större problem för där finns bara en central ingång och allt som händer innanför måste passera den. Däremot hanteras deras passerkortsystem vid EBC där vi bland annat arrangerat separata in- och utgångar, så den delen är inget problem.

Även om det inte är av prioritet att ta emot besökare på campus, vad tänker ni om de möjligheterna under hösten?

Johan: – Jag tror att vår verksamhet behöver fysiska möten också. Allt kan inte vara på Zoom i evig tid, då blir vi knäppa. Jag tror att hybridformer är en viktig variant. Då kan vi hålla möten med ett antal närvarande på god distans från varandra samtidigt som folk, speciellt i riskgrupper, kan ringa in eller koppla upp sig via videolänk och fullt ut delta. Jag tror vi behöver utveckla den typen av rutiner för alltifrån forskargruppsmöten till större samarbeten, diskussionsseminarier och styrelsearbeten. För annars kommer vi att hamna i ett läge där vissa kommer att känna sig utanför. Där kommer också det här med besökare in och hur vi hanterar dem.

På Ångströmlaboratoriet och ITC ansvarar Mikael Jonsson, föreståndare för Polacksbacken, för att koordinera åtgärderna.

Vilka specifika arrangemang har ni gjort för Ångström och ITC utifrån 50-personersbegränsningen?

– Vi har haft en målsättning om att inte schemalägga mer än 300 - 350 studenter samtidigt i Ångström respektive ITC. Schemaläggarna har följt direktiv om nyttjande av lektionssalar till max halva nominella kapaciteten. Om salen är avsedd för 40 personer så har de bara fått schemalägga grupper om max 20 personer.

– Lektionspassen har också anpassats och lunchscheman inrättats så att det inte ska bli för trångt i allmänna utrymmen vid vissa tider, exempelvis lunchtid. I Café Ångström har vi minskat antalet bord och med klisterlappar markerat vilka sittplatser som inte ska nyttjas, allt för att glesa ut avstånden mellan gästerna.

– Sen har vi ordnat så att på Ångström är det huvudsakligen Hus 2, 4 och 8 som har klassrum på markplan, liksom kommande Hus 9. Då ska man gå in i lokalerna från gaveln så att det inte ska bli för trångt här. Tyvärr har vi inte den möjligheten på ITC.

Tydliga förhållningsregler

Kortutlämningen på Ångströmlaboratoriet.

Runtom på Ångström och ITC har man placerat ut handspritautomater och skyltat med riktlinjer för minskad smittspridning. Klisterlappar på golven anger vilka avstånd som ska hållas i kön till Studentservice samt till den permanenta kort- och nyckelutlämningen bredvid Ångströmreceptionen.

En annan åtgärd är att möjliggöra undervisning på distans för lärare som känner oro och olust över att vara på campus.

– För att parera så gott det går och vara förberedd på vad som kan hända så har vi monterat upp kameror och högtalarsystem i alla undervisningslokaler på Ångström och på ITC. Alla lärare kan nu jacka in sin dator så att studenterna kan följa undervisningen via en Zoomlänk. Därmed kan också klassrummen nyttjas för ren distansundervisning. Då kan lärarna utnyttja tavlan i salen och inte vara hänvisade till att få med och visa allt på en liten datorskärm.

Fakulteten har även gått ut med en stark rekommendation till studenter att bara vistas i husen på campus under schemalagd tid. Mikael Jonsson hoppas att den rekommendationen kommer att följas. Frågan är också hur intendenturen ska agera ifall det sker övertramp.

– Säkerhetsavdelningen har haft frågan uppe om att eventuellt anlita ordningsvakter, alternativt anställa studentvärdar, som hjälper till att påminna alla om att hålla avstånd. Men i nuläget avvaktar vi och bevakar hur förhållningsreglerna på campus följs.

Hur ser ni på möjligheten att välkomna besökare här under hösten – är det genomförbart att anordna studiebesök, forskarträffar med mera?

– Det kan det vara om det är mindre grupper. Visst finns det begränsningar, till exempel nu under mottagningsperioden, men bara man håller avstånd och inte är för många i samma lokal bör det gå. Vi får ta ställning till förfrågningarna allteftersom.
 

Informationstält vid huvudentrén

Informationstält utanför BMC 

Utanför Biomedicinskt centrum (BMC) står ett tält där studenter och besökare får vägledning och information om utlämning av campuskort. Korten hämtas i receptionen där skyltar, pilar och staket anger vilka avstånd som ska hållas. Ett antal posterskärmar och roll-ups med kartor ska underlätta för nya studenter, liksom information kring kartsystemet MazeMap.

– Vi har också jobbat med studentflödet i huset, där vi stängt vissa dörrar och öppnat andra, bland annat nödutgångarna till utegårdarna, säger Daniel Skogehall, intendent vid BMC. Det ger flera passager mellan byggnaderna och verkar funka bra.

Gott om skärmar, roll-ups, skyltar och pilar.

Social distansering gäller i alla grupprum, föreläsningssalar och övriga lokalytor, och ansvaret att hålla rekommenderat avstånd ligger på nyttjaren av lokalen. BMC-intendenturens åtgärdslista anger också att endast studenter som har schemalagd undervisning bör befinna sig på campus, med företräde för studenter på termin ett liksom praktiska moment. Varje fredag skickar intendenturen en veckorapport över pandemiåtgärder till alla tre vetenskapsområden för att hålla hela ledningsstrukturen informerad.

– I vår senaste rapport beskrev vi också hur Säkerhetsavdelningen påbörjat rekrytering av studenter till "distansvärdar", vilket vi hoppas kan bidra ytterligare till tryggheten på campus.

Anneli Björkman

Senast uppdaterad: 2022-05-10