Provisoriska entrén på Ångström hus 2 stänger

2021-11-03

Då Ångström hus 10 snart är klart att ta i bruk stänger bygget nu den provisoriska entrén i hus 2 från och med fredag vecka 46 (19 november). Det är bra om så många som möjligt använder södra entrén in i huset tills hus 10 öppnar efter årsskiftet. Entréerna på gavlarna på hus 2 och hus 4 är fortsatt tillgängliga.

Senast uppdaterad: 2022-05-10