Polacksbacken byter namn

2022-02-21

Campus Polacksbacken byter namn till Ångströmlaboratoriet
 

I samband med att Institutionen för informationsteknologi flyttar från ITC och hus 10 vid Ångströmlaboratoriet tas i bruk våren 2022 kommer all verksamhet vid intendenturområdet att rymmas inom Ångströmlaboratoriet. Därför kommer intendenturområdet byta namn från Polacksbacken till Ångströmlaboratoriet den 1 mars 2022.

Senast uppdaterad: 2022-05-10