Säkerhet vid Ångströmlaboratoriet

Uppsala universitetet strävar att vara en öppen och samtidigt trygg miljö. Säkerhetsarbetet bedrivs förebyggande både på lokal och central nivå och effekterna av olika säkerhetsåtgärder vägs mot aspekter som användbarhet och öppenhet.

► Läs mer om universitetets säkerhetsarbete och ladda ner säkerhetskalender här.

Vid Ångströmlaboratoriet är lås och larm är viktiga redskap för att hindra obehöriga från att komma in i lokalerna. Intendenturen hanterar tillträde, nycklar och passerkortssytem, liksom inbrottslarm och övervaktningskameror på campus.

Se vidare information om brandberedskap, utrymningsrutiner, första hjälpen.

Senast uppdaterad: 2022-10-17