Ångströmlaboratoriets kort- & nyckelservice

Ångströmlaboratoriets kort- & nyckelservice administrerar och handlägger ärenden gällande tillträden till lokaler inom intendenturområdet. 

Öppettider:
Måndag till torsdag 07.00-15.45 och fredagar 07.00-14.45.
Stängt för lunch, tider aviseras vid disken.
Helgstängt och semestertider förekommer, se aktuella öppettider & öppethållande här.
Personal: teknisk samordnare Per-Åke Nyberg & säkerhetsadministratör Desirée Johansson
Telefon: 018 - 471 58 91
E-post: passerkort-angstrom@uu.se

Ansvar & tillträde

Varje institution/enhet beslutar själva om de enskilda medarbetarnas tillträde till de egna lokalerna. Det är även institutionerna/enheterna själva som anger hur kriterierna för tillträde till de egna lokalerna ska vara inställt, till exempel om vissa dörrar ska vara olåsta vissa tider eller om dörrar ska vara låsta och öppnas med campuskort och eventuellt även kod. 

Tillträde till de gemensamma lokalerna ingår i utfärdandet av campuskortet. Intendenturen beslutar om kriterierna för tillträde till de gemensamma lokalernas ytterdörrar.

OBS: Alla dörrpartier mot korridorer och trapphus är som regel brandcellsdörrar med magnethållare och dessa får inte ställas upp med kil eller annat hinder. Det är av yttersta vikt att de kan stängas i en brandsituation. Dörr med magnethållare skall alltid stängas med dörrstängningsknapp.

Nycklar & campuskort

Hos Ångströmlaboratoriets kort- & nyckelservice kvitterar och hämtar du ut dina tilldelade nycklar, samt lämnar tillbaka dessa när så blir aktuellt. Här administreras och tillverkas även campuskorten för utlämning till anställda, studenter och övrigt verksamma. Instruktionerna nedan kompletterar universitetets information om Campuskortet

Campuskortet är – precis som din nyckel – personligt och anpassat för att du ska komma in i de lokaler du behöver tillträde till. Den som låser upp och öppnar en dörr med sitt campuskort eller nyckel är ansvarig för vem eller vilka som passerar genom dörren. Det är inte tillåtet och direkt oansvarigt att släppa in personer man inte vet vilka de är eller om dessa är behöriga. Vid utpassering genom låst dörr med kortläsare används nyckelknapp vid sidan av dörren.

OBS: Alla kort som förloras ska inaktiveras så att ägaren kan vara säker på att det inte missbrukas på något sätt.

Beställning extra öppethållande

Om du har behov av att tillfälligt hålla någon dörr öppen andra tider ska du kontakta nycklar och passerkort på Ångströmlaboratoriet minst 3 dygn i förväg. Meddela följande:

  • vilken dörr som behöver hållas öppen
  • datum för öppethållande
  • ditt namn och institution.

Intendenturen fattar besluten om öppethållande och återkopplar till beställaren.

Lokala rutiner för nytt campuskort

Du uppmanas skicka in ett eget fotografi, men om du inte har möjlighet eller om ditt fotografi inte godkänns kan du få hjälp med fotografering hos kort- & nyckelservice.

  • Anställda får vanligtvis en engångskod av sin verksamhets personaladministratör i samband med anställningsförfarandet.
  • Studenter får vanligtvis sin engångskod via Studentservice på Ångström.
  • Anställda och studenter kan vid behov även hämta ut engångskod via kort- & nyckelservice alternativt receptionen i Ångströmlaboratoriet.
Borttappade campuskort
  • Spärra ditt borttappade kort här.
  • Hämta ett nytt campuskort hos kort- & nyckelservice.
  • Upphittade campuskort lämnas till kort- & nyckelservice eller läggs i en postlåda.
Senast uppdaterad: 2023-02-22