Kontakter vid en krissituation

 • Vid akut fara för liv, hälsa eller egendom, ring 112
 • Vid allvarlig händelse eller behov av akut väktarstöd, ring universitetets larmnummer: 018-471 25 00
 • Vid kemikaliespill, ring saneringsfirman RECOVER på telefon 0771 - 10 35 00
 • Vid behov av information vid allvarliga olyckor och kriser, ring nationella informationsnumret: 113 13

​► Här finns det mer information om vem du kan kontakta i en nödsituation.


Akuta fel vid fastigheten Ångströmlaboratoriet

Problem med fasta installationer som avlopp, el, fast inredning, hissar, kyla, sandning, snöröjning, värme, ventilation, vatten och WC felanmäls direkt hos Akademiska Hus eller via appen Mitt campus.

 • Akademiska Hus Journummer har öppet dygnet runt på telefon 018-68 32 04.


Tjänsteperson i Beredskap (TiB)

Tjänsteperson i Beredskap (TiB) är tillgänglig utanför ordinarie arbetstid (vardagar 16.30-08.00, fredag 16.30-måndag 08.00 samt helgdagar) och har följande uppdrag:

 • Svara på anrop inom 5 minuter.
 • Ta emot larm eller information om allvarlig händelse.
 • Vara på plats på Uppsala universitet inom en timme om så krävs.
 • Göra en första bedömning om händelsens omfattning och möjliga konsekvenser.
 • Påbörja informationsarbetet till krisledningen (säkerhets-, kommunikations-, personal- och studentavdelningarna).
 • Upprätta samband med de parter som är involverade i händelsen som polis, räddningstjänst, landsting och vaktbolag.

Tjänsteperson i Beredskap (TiB) nås på 018-471 1800.


► Riktlinjer för krishantering och krisstöd vid Uppsala Universitet

Senast uppdaterad: 2023-02-14