Kontakter vid en krissituation

Vid akut fara för liv, hälsa, egendom, ring (00) 112

 • Universitetets larmnummer: 018-471 25 00
 • Akademiska sjukhusets akutmottagning: 018-611 00 00
 • SOS Alarm informationsnummer: (00) 113 13 - Detta är Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser
 • Vid kemikaliespill, ring saneringsfirman Relita på telefon 0771 - 103 500

​► Här finns det mer information om vem du kan kontakta i en nödsituation.


Akuta fel vid Ångströmlaboratoriet

Problem med fasta installationer såsom avlopp, el, fast inredning, hissar, kyla, sandning, snöröjning, värme, ventilation, vatten, WC, etc. felanmäls direkt på Akademiska Hus hemsida. Välj den byggnad där felet har uppstått. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

 • Akademiska Hus Journummer har öppet dygnet runt på telefon 018-68 32 04.

Problem med låscylindrar och nycklar samt tekniska system som passerkort med kortläsare, larm och elektriska lås i innerdörrar automatiska dörröppnare innomhus felanmäls till intendenturen. Även lysrör och övriga ljuskällor inomhus samt vissa brandsläckare hateras av intendenturen. 


Tjänsteman i Beredskap (TiB)

Tjänsteman i Beredskap (TiB) är tillgänglig på "icke tjänstetid" (vardagar 16.30-08.00, fredag 16.30-måndag 08.00 samt helgdagar) och har följande uppdrag:

 • Svara på anrop inom 5 minuter.
 • Ta emot larm eller information om allvarlig händelse.
 • Vara på plats på Uppsala universitet inom en timme om så krävs.
 • Göra en första bedömning om händelsens omfattning och möjliga konsekvenser.
 • Påbörja informationsarbetet till krisledningen (säkerhet, kommunikation, personal och studentavdelningarna).
 • Upprätta samband med de parter som är involverade i händelsen (t.ex. polis, räddningstjänst, landsting, vaktbolag).

Tjänsteman i Beredskap (TiB) nås på 018-471 1800.


► Riktlinjer för krishantering och krisstöd vid Uppsala Universitet

Senast uppdaterad: 2022-03-01