Utrymningplan för Ångströmlaboratoriet

Ångströmlaboratoriet är uppdelat i 2 etapper/huvudzoner: Zon 1 (norra Ångström) och zon 2 (södra Ångström). Skiljegränsen går omedelbart norr om hus 6 och hus 7.

I normalfallet berörs endast en av zonerna, och då kan rörelsehindrad sätta sig i säkerhet genom att ta sig till den andra zonen. Vid utrymningsövningar berörs båda zoner.

Följande uppdelning gäller för utrymningslarmet:

Larm utlöses i Larmklockor ringer i
RENRUM hus 1 zon 1, hus 3 och renrum
HUS 1 zon 1 alla byggnader zon 1
HUS 2 hus 1 zon 1 och hus 2
HUS 3 hus 1 zon 1 och hus 3
HUS 4 hus 1 zon 1 och hus 4
HUS 5 hus 1 zon 1 och hus 5
HUS 1 zon 2 alla byggnader zon 2
HUS 6 hus 1 zon 2 och hus 6
HUS 7 hus 1 zon 2 och hus 7
HUS 8 hus 1 zon 2 och hus 8

Utrymningsplanen visar ordinarie entréer med röda pilar och nödutgångar med blå pilar. Dörrar med plastkåpa över öppningsvredet öppnas efter att kåpan slagits bort. Övriga dörrar öppnas med nödhandtag.

Återsamlingsplatser

För zon 1 (hus 1 norra delen, hus 2, hus 3, hus 4 och hus 5) sker återsamling vid infarten till ITC-området med undantag för personal i renrummet (MSL) som återsamlas vid gavel hus 3.

För zon 2 (hus 1 södra delen, hus 6, hus 7, hus 8 och hus 9) sker återsamling på södra parkeringen.