Service & tjänster

Intendenturen hanterar en mängd olika serviceärenden och erbjuder ett stort antal tjänster till alla verksamma vid Ångströmlaboratoriet.

Serviceenheter på Ångströmlaboratoriet

Service vid Ångströmlaboratoriet levereras av ett antal fristående enheter med egna ansvarsområden och egen personal.

Intendenturen ger genom vaktmästeriet och receptionen service inom många områden och arbetar för att alla besökare, studenter och anställda ska få ett bra mottagande på campusområdet. Även post- och godshantering samt kort och nycklar faller inom intendenturens ansvarsområde.

Studentservicedisken är till för alla studenter på Ångströmlaboratoriet. Här får du svar på allmänna frågor om dina studier, registerutdrag, hjälp med nummer till examensarbeten och hänvisning till rätt person. Du kan också hämta tentor från kurser vid Ångströmlaboratoriet.

Ångströmbiblioteket är ett specialbibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek, för astronomi, fysik, informationsteknologi, matematik, kemi samt teknologi. Ångströmbiblioteket är även hem för Ångström Makerspace.

Dator- och övrig IT-support för personal utförs av verksamhetsnära IT-stöd inom avdelningen för universitetsgemensam IT. Studenter som behöver hjälp med studentkonto, e-post, nätverk, utskrifter och andra IT-tjänster hittar information på www.uu.se/student.

Kryocentrum producerar och distribuerar flytande helium och flytande kväve för forskning. Dessutom produceras här kryogener för experiment vid testkryostaterna på FREIA-laboratoriet. 

Mikrostrukturlaboratoriet erbjuder distribuerad nationell forskningsinfrastruktur för renrumsbaserad forskning och utveckling inom mikroteknik, nanovetenskap och materialforskning.

Ångström verkstad ägnar sig åt instrumentutveckling och prototyptillverkning vid både Uppsala universitet och andra universitet samt för nationella och internationella infrastrukturer.

Senast uppdaterad: 2023-01-18