Ljudförstärkare

Vagn med mikrofon, förstärkare och högtalare kan bokas i TimeEdit (Ljudförstärkare) och därefter hämtas från AV-rummet (rum 10202). Du som anställd har tillgång till rummet via ditt passerkort. 

Kontakta AV-support om du har några frågor.

Mentometrar (klickers)

En mentometer är ett elektroniskt verktyg som används för att skapa interaktiva omröstningar. Intendenturen har fem uppsättningar mentometrar (50 per set) som kan bokas i TimeEdit (Mentometrar, Klickers) och därefter hämtas från AV-rummet (rum 10202). Du som anställd har tillgång till rummet via ditt passerkort.

Mentometrarna är av typen ResonseCard RF. Man behöver inte ha fri sikt för kommunikation mellan handenhet och mottagarenhet. Räckvidden är ca 60 meter med signal i båda riktningarna.

Kontakta AV-support om du har några frågor.

Hörslingor

Fast hörslinga

I dessa rum i Ångströmlaboratoriet finns fast hörslinga som aktiveras när man startar AV-utrustningen (mickar/myggor finns):

Hörslinga via tillsats

I dessa rum finns hörslinga via tillsats/mikrofon som kopplas in. Tillsatsen bokas i TimeEdit och hämtas från AV-rummet (rum 10202):

Portabel hörslinga

I lokaler där det inte finns en fast hörslinga kan du använda en portabel hörslinga som lånas från receptionen. Där kan de också svara på frågor om hur man använder hörslingan.

Mobil e-mötesutrustning

Den mobila e-mötesutrustningen består av en vagn med en kamera med inbyggd mikrofon och högtalare. Utrustningen ansluts till din dator via usb-kabel.

E-mötesutrustningen kan bokas i TimeEdit (E-mötesutrustning, mobil 1-5) och därefter hämtas från AV-rummet (rum 10202). Du som anställd har tillgång till rummet via ditt passerkort. 

Kontakta AV-support om du har några frågor.

Mobil TV-skärm

Det finns två mobila TV-skärmar (65") som kan bokas i TimeEdit och därefter hämtas från AV-rummet (rum 10202). Som anställd har du tillgång till rummet via ditt passerkort. I TimeEdit heter skärmarna "Mobil TV-skärm 1" (endast skärm) och "Mobil videokonferens 2" (skärm med inbyggd e-möteslösning, ciscosystem).

Kontakta AV-support om du har några frågor.

Mobil projektor

Vagn med mobil projektor kan bokas i TimeEdit (Projector mobil 1) och därefter hämtas från AV-rummet (rum 10202).

Kontakta AV-support om du har några frågor.

Personalcyklar

Intendenturen vid Ångströmlaboratoriet har tjänstecyklar för utlåning till personal anställd vid intendenturområdet.

  • Cykel nr. 3 Standardcykel. Nyckeln märkt Nr. 3.
  • Cykel nr. 4 Standardcykel. Nyckeln märkt Nr. 4.

Cykel bokas i TimeEdit via utrustningsbokning.

Att göra före cykelturen:

Cykelnyckel, cykelhjälm, varselväst, extra låskedja finns att hämta i rum 1005 vid Ångströmlaboratoriet. För tillträde till rummet används personligt Campuskort.

Tjänstecyklarna är parkerade under tak i intendenturens cykelställ vid gaveln av Ångströmlaboratoriet, hus 2. Cyklarna är där fastlåsta i cykelstället med en låskedja/vajer som är fäst i cyklarnas ordinarie lås.

Att tänka på under cykelturen:

Extra låskedja ska tas med vid bruk av tjänstecykeln och användas för att låsa fast denna när den parkeras. Den extra låskedjan fästs då i/runt det valda cykelstället och sedan i det ordinarie cykellåset vid cykelns bakhjul.

Att göra efter cykelturen:

Cykeln parkeras under tak i intendenturens cykelställ vid gaveln av Ångströmlaboratoriet hus 2 och låses fast vid cykelstället med där fastmonterad låskedja i det ordinarie cykellåset vid cykelns bakhjul.

Cykelnyckel, cykelhjälm, varselväst och extra låskedja återlämnas i rum 1005 i Ångströmlaboratoriet.

Lämna ifrån dig cykeln och dess tillhörigheter i samma skick som du önskar finna dem!

Problem med cykeln?

Om något fel upptäcks på tjänstecyklarna och dess tillhörande utrustning så ska detta omgående anmälas till intendenturen.

Intendenturen kan även hjälpa områdets enheter med reparationer av deras egna tjänstecyklar enligt beslut av intendenturstyrelsen 150904. 

Posterskärmar

Posterskärmar är mobila anslagstavlor som exempelvis används till att fästa upp posters med presentationer av studentprojekt vid utställningar. Intendenturen har två alternativ till posterskärmar:

  • tredelade pappersskärmar som är 190 cm höga x 79 cm breda per sektion
  • posterskärmar med aluminiumram för måtten 1005 x 1400 mm.

Bokning av posterskärmar görs i receptionen. Observera att postrar ska nålas upp på skärmarna och att posterskärmarna inte får lämna Ångströmlaboratoriet. Uppsala universitet / Akademikonferens har posterskärmar för uthyrning utanför campusområdet.

Senast uppdaterad: 2023-02-14