Ljudförstärkare

Vagn med mikrofon, förstärkare och högtalare kan bokas i TimeEdit (Ljudförstärkare) och därefter hämtas från AV-rummet (rum 10202). Du som anställd har tillgång till rummet via ditt passerkort. 

Kontakta AV-support om du har några frågor.

Mentometrar (klickers)

En mentometer är ett elektroniskt verktyg som används för att skapa interaktiva omröstningar. Intendenturen har fem uppsättningar mentometrar (50 per set) som kan bokas i TimeEdit (Mentometrar, Klickers) och därefter hämtas från AV-rummet (rum 10202). Du som anställd har tillgång till rummet via ditt passerkort.

Mentometrarna är av typen ResonseCard RF. Man behöver inte ha fri sikt för kommunikation mellan handenhet och mottagarenhet. Räckvidden är ca 60 meter med signal i båda riktningarna.

Kontakta AV-support om du har några frågor.

Hörslingor

Fast hörslinga

I dessa rum i Ångströmlaboratoriet finns fast hörslinga som aktiveras när man startar AV-utrustningen (mickar/myggor finns):

Hörslinga via tillsats

I dessa rum finns hörslinga via tillsats/mikrofon som kopplas in. Tillsatsen bokas i TimeEdit och hämtas från AV-rummet (rum 10202):

Portabel hörslinga

I lokaler där det inte finns en fast hörslinga kan du använda en portabel hörslinga som lånas från receptionen. Där kan de också svara på frågor om hur man använder hörslingan.

Mobil e-mötesutrustning

Den mobila e-mötesutrustningen består av en vagn med en kamera med inbyggd mikrofon och högtalare. Utrustningen ansluts till din dator via usb-kabel. En manual för hur du kopplar in kameran till Zoom finns på AV-supportens sida för guider och manualer

E-mötesutrustningen kan bokas i TimeEdit (E-mötesutrustning, mobil 1-5) och därefter hämtas från AV-rummet (rum 10202). Du som anställd har tillgång till rummet via ditt passerkort. 

Kontakta AV-support om du har några frågor.

Mobil TV-skärm

Det finns två mobila TV-skärmar (65") som kan bokas i TimeEdit och därefter hämtas från AV-rummet (rum 10202). Som anställd har du tillgång till rummet via ditt passerkort. I TimeEdit heter skärmarna "Mobil TV-skärm 1" (endast skärm) och "Mobil videokonferens 2" (skärm med inbyggd e-möteslösning, ciscosystem).

Kontakta AV-support om du har några frågor.

Mobil projektor

Vagn med mobil projektor kan bokas i TimeEdit (Projector mobil 1) och därefter hämtas från AV-rummet (rum 10202).

Kontakta AV-support om du har några frågor.

Personalcyklar

Intendenturen vid Ångströmlaboratoriet har tjänstecyklar för utlåning till personal anställd vid intendenturområdet. Cyklarna bokas i TimeEdit (Cykel nr. 3, trampcykel och Cykel nr.4, trampcykel) och hämtas i cykelstället utanför hus 4. 

Cykelnyckel, cykelhjälm, varselväst, extra låskedja finns att låna från rum 1005 vid Ångströmlaboratoriet. Du som anställd har tillträde till rummet via Campuskortet.

Ta med dig den extra låskedjan och fäst den i cykelns bakhjulslås och i cykelstället där du parkerar. När du återlämnar cykeln utanför hus 4 låser du fast cykelns bakhjulslås i den fastmonterade låskedja som finns vid cykelstället.

Mejla vaktmasteri-angstrom@uu.se om du vill felanmäla en cykel eller har några frågor.

Posterskärmar

Posterskärmar är mobila anslagstavlor som exempelvis används till att fästa upp posters med presentationer av studentprojekt vid utställningar. Intendenturen har två alternativ till posterskärmar:

  • tredelade pappersskärmar som är 190 cm höga x 79 cm breda per sektion
  • posterskärmar med aluminiumram för måtten 1005 x 1400 mm.

Bokning av posterskärmar görs i receptionen. Observera att postrar ska nålas upp på skärmarna och att posterskärmarna inte får lämna Ångströmlaboratoriet. Uppsala universitet / Akademikonferens har posterskärmar för uthyrning utanför campusområdet.

Senast uppdaterad: 2023-07-06