Ljudförstärkare

Vagn med mikrofon, förstärkare och högtalare kan bokas via TimeEdit. Intendenturen har ljudförstärkare för utlåning i rum 10202.

Kontakta AV-support för hjälp och transport av vagnen om det behövs. 

Mentometrar

Intendenturen har fem uppsättningar mentometrar utlåning som bokas via TimeEdit.

 • Ångström: 5 uppsättningar: RÖD, GRÖN, SVART, BLÅ och ORANGE med 50 st mentometrar per uppsättning (rum 10202)

Mentometrarna är av typen ResonseCard RF. Man behöver inte ha fri sikt för kommunikation mellan handenhet och mottagarenhet. Räckvidden är ca 60 meter med signal i båda riktningarna. Kontakta AV-support för hjälp med installation av mentometrar vid behov.

Hörslingor

Fast hörslinga

I dessa rum i Ångströmlaboratoriet finns fast hörslinga som aktiveras när man startar AV-utrustningen (mickar/myggor finns):

 • 10101 Siegbahnsalen
 • 10132 Häggsalen
 • 10134 Polhemsalen
 • 11134 (IR sändare/mottagare)
 • 11137 (IR sändare/mottagare)
 • 100195 Eva von Bahr, Aula
 • 101121 Sonja Lyttkens
 • 101136 Evelyn Sokolowski
 • 101190 (IR sändare/mottagare)
 • 101195 Heinz-Otto Kreiss (IR sändare/mottagare)
 • Lärosalar: 90101, 90102, 90103, 90106, 101130, 101132
 • Datorsalar: 10K1201, 10K1203

Portabel hörslinga

I lokaler där inte fast hörslinga finns används en portabel hörslinga som kan lånas från receptionen

Mobil e-mötesutrustning

Mobil e-mötesutrustning går att låna från AV-förrådet (rumsnummer 10202). Kameran har en inbyggd mikrofon och högtalare och ansluts till din dator via usb-kabel. Du som anställd har tillgång till rummet via ditt passerkort och bokar utrustningen via TimeEdit

Mobil TV-skärm

Det finns två mobila TV-skärmar (65") som kan lånas från AV-rummet (rumsnummer 10202). De bokas via TimeEdit:

 • Mobil TV-skärm - endast skärm
 • Mobil videokonferens 2 - skärm med inbyggd e-möteslösning

Kontakta AV-support på AV-support för frågor.

Personalcyklar

Intendenturen vid Ångströmlaboratoriet har tjänstecyklar för utlåning till personal anställd vid intendenturområdet.

 • Cykel nr. 3 Standardcykel. Nyckeln märkt Nr. 3.
 • Cykel nr. 4 Standardcykel. Nyckeln märkt Nr. 4.

Cykel bokas i TimeEdit via utrustningsbokning.

Att göra före cykelturen:

Cykelnyckel, cykelhjälm, varselväst, extra låskedja finns att hämta i rum 1005 i Ångströmlaboratoriet. För tillträde till rummet används personligt Campuskort.

Tjänstecyklarna är parkerade under tak i intendenturens cykelställ vid gaveln av Ångströmlaboratoriet hus 2. Cyklarna är där fastlåsta i cykelstället med en låskedja/vajer som är fäst i cyklarnas ordinarie lås.

Att tänka på under cykelturen:

Extra låskedja ska tas med vid bruk av tjänstecykeln och användas för att låsa fast denna när den parkeras. Den extra låskedjan fästs då i/runt det valda cykelstället och sedan i det ordinarie cykellåset vid cykelns bakhjul.

Att göra efter cykelturen:

Cykeln parkeras under tak i intendenturens cykelställ vid gaveln av Ångströmlaboratoriet hus 2 och låses fast vid cykelstället med där fastmonterad låskedja i det ordinarie cykellåset vid cykelns bakhjul.

Cykelnyckel, cykelhjälm, varselväst och extra låskedja återlämnas i rum 1005 i Ångströmlaboratoriet.

Du ombeds att lämna ifrån dig cykeln och dess tillhörigheter i samma skick som du önskar finna dem!

Problem med cykeln?

Om något fel upptäcks på tjänstecyklarna och dess tillhörande utrustning så ska detta omgående anmälas till intendenturen.

Intendenturen kan även hjälpa områdets enheter med reparationer av deras egna tjänstecyklar enligt beslut av intendenturstyrelsen 150904. 

Posterskärmar

Intendenturen har två alternativ till posterskärmar. Postrar ska nålas upp på skärmarna.

 • Tredelade pappersskärmar som är 190 cm höga x 79 cm breda per sektion
 • Posterskärmar med aluminiumram för måtten 1005 x 1400 mm.

Bokning av posterskärmar görs i receptionen. Observera att posterskärmarna inte får lämna Ångström. Uppsala universitet / Akademikonferens har posterskärmar för uthyrning utanför campusområdet.

Senast uppdaterad: 2023-01-26