Information & kommunikation vid Ångströmlaboratoriet

Information till anställda, studenter och besökare i de publika ytorna på Ångström faller under intendenturens serviceområde. Utöver tjänster såsom anslagstavlor, digitala informationsskärmar och utlåning av posterskärmar tillhandahålls även kommunikationsutrustning som kopiatorer, projektorer och videokonferenslösningar. Använd länkarna nedan för att hitta fullständig information om tjänsterna: 

Anslagstavlor

Intendenturen ansvarar för de allmänna anslagstavlorna vid Ångströmlaboratoriet. De rensas från alla anslag den sista arbetsdagen i månaden. Använd häftstift, häftpistol får inte användas. Du kan få häftstift från receptionen.

Anslagstavlorna är avsedda för anslag som är kopplat till utbildning, forskning och studentaktiviteter vid Uppsala universitet. Kommersiell affischering är förbjuden.

Affischering får endast ske på hänvisad anslagstavla. Vid minsta osäkerhet, fråga gärna i receptionen om vilka anslagstavlor det finns möjlighet att affischera på. Det är inte tillåtet att affischera på väggar, dörrar, tak, golv, pelare, inventarier, fönster, entréglas, ej heller i hissar.

Anslagets innehåll/budskap får under inga omständigheter kunna anses ha inslag av nedanstående punkter:

 • utgöra intrång i upphovsrätt, rätt till varumärke eller andra immateriella rättigheter
 • innehålla inslag av pornografi, våld eller hets mot folkgrupp
 • strida mot lag, förordning, myndighetsanvisning, bruk eller sedvänja såsom exempelvis marknadsföringslagen och god marknadsföringssed.

Anslag som inte uppfyller gällande regler för affischering tas bort.

Institutionerna ansvarar för sina egna anslagstavlor i de egna lokalerna. UTN och deras underavdelningar ansvarar för de anslagstavlor de blivit tilldelade.

Se även Uppsala universitets regler och riktlinjer för affischering.

Regler för affischering
 • affischering är endast tillåten på hänvisad anslagstavla
 • anslag får sitta uppe i maximalt en månad
 • anslag med stötande innehåll och kommersiell affischering är förbjudet
 • inga dubbletter får sättas upp på samma tavla
 • täck inte ett annat anslag när du sätter upp ditt
 • anslag fästs med häftstift, som finns att få i receptionen.

Posterskärmar

Posterskärmar är mobila anslagstavlor som exempelvis används till att fästa upp posters med presentationer av studentprojekt vid utställningar. Intendenturen har två alternativ till posterskärmar:

 • tredelade pappersskärmar som är 190 cm höga x 79 cm breda per sektion
 • posterskärmar med aluminiumram för måtten 1005 x 1400 mm.

Bokning av posterskärmar görs i receptionen. Observera att postrar ska nålas upp på skärmarna och att posterskärmarna inte får lämna Ångströmlaboratoriet. Uppsala universitet / Akademikonferens har posterskärmar för uthyrning utanför campusområdet.

Biblioteksservice

Ångströmbiblioteket är ett av många ämnesbibliotek vid Uppsala universitet. Bibliotekets främsta uppgift är att ge service till studenter och personal vid Uppsala universitet, men även allmänheten kan få tillgång till stora delar av bibliotekets samlingar och service. Ångströmbiblioteket är även hem för Ångström Makerspace.

Digitala informationsskärmar

De digitala informationsskärmarna är en kanal för information där universitetet är avsändare och målgruppen är studenter, anställda och andra besökare. Intendenturen administrerar de publika informationsskärmarna vid Ångströmlaboratoriet. Utöver dessa finns det informationsskärmar associerade till vissa avdelningar, institutioner och andra avgränsade områden.

Publika informationsskärmar vid Ångströmlaboratoriet

Intendenturen har placerat digitala informationsskärmar vid huvudentréerna till Ångströmlaboratoriet.

Annonsera på informationsskärmarna: Kontakta Nazariy Souchelnytskyi om du vill annonsera på de publika informationsskärmarna. Kontakt bör ske senast en vecka innan evenemanget för planering och eventuell hjälp med produktion av material. Andra informationsskärmar administreras av ägande avdelning eller institution.

Kopiering & utskrift

För att kunna kopiera, skriva ut eller scanna in dokument på de allmänna skrivarna vid Ångströmlaboratoriet behöver du ett passerkort som du sedan kopplar till eduPrint, Uppsala universitets gemensamma utskrifts- och kopieringssystem för studenter och anställda. Läs mer om hur du går tillväga via länkarna nedan.

Upplever du problem med eduPrint, kontakta servicedesk@uu.se.

Inbindning och laminering

Inbindning av rapporter, examensarbeten och dylikt, erbjuds av receptionen. Inbindningen görs med limpärmar som har genomskinlig framsida. Försättsblad till examensarbeten tillhandahålls.

För närvarande kostar inbindning 20:-/st. Laminering kostar 15:-/st. (max A3).

Uppsala universitets grafiska service

Uppsala universitets grafiska service hjälper institutioner och enheter med trycksaker, från idé till färdig produkt. Hit kan du vända dig med både små och stora uppdrag – från formgivning, rådgivning och offertförfrågan, till tryckerikontakter. Se information till personal under grafisk service i medarbetarportalen.

Utskrift av posters

Anställda vid Ångströmlaboratoriets institutioner kan beställa posterutskrifter genom att mejla poster-angstrom@uu.se. Det är möjligt att skriva ut upp till posterformat A0 (1184x841 mm) på två olika utskriftspapper:

 • HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper (glansigt fotopapper)
 • HP Professional Matte Canvas (matt papper med canvasstruktur).

Om du behöver vika din poster, till exempel vid resa, så rekommenderas alternativet HP Professional Matte Canvas. Det finns posterrullar/tuber som du kan köpa från intendenturen.

Så beställer du din poster

Mejla in din beställning till poster-angstrom@uu.se och bifoga det dokument du vill ha utskrivet till mejlet.

 • Spara dokumentet du vill ha utskrivet i filformatet PPT eller PDF.
 • Dokumentets mått ska överensstämma med de mått du vill att postern ska ha. Använd gärna de färdiga mallar som finns i PowerPoint för storlekarna A0, A1, A2, A3 samt 70x50 cm.
 • Kontrollera ditt dokument noggrant så bilder, grafik och logotyper ser bra ut.

I mejlet anger du:

 • beställare/kontaktperson
 • institution som ska faktureras
 • eventuellt projektnummer/märkning
 • utskriftsstorlek (till exempel A0, A1, 70x50 cm)
 • papperstyp
 • antal utskrifter
 • önskad leveransdag.

Leveranstid

Utskrifter görs löpande. Beställningar som kommer in vardagar före klockan 16 är oftast färdiga för upphämtning nästa vardag. Vill du skriva ut ett flertal olika postrar behöver du mejla din beställning minst sju arbetsdagar i förväg. Under semesterperioder kan leveranstiden vara längre. 

Du meddelas via mail när postern är klar. Du kan då hämta upp den från AV-rummet (rum 10202). 

Kontakta poster-angstrom@uu.se om du har några frågor.

Telefoni

Uppsala universitets teleservice är en del av IT-avdelningen och ansvarar för den administrativa delen av telefoniverksamheten. Enheten ger anställda hjälp med fast och mobil tjänstetelefoni. Läs mer om telefoni i medarbetarportalen.

Telefonnummer till anställda och specifika enheter vid Ångströmlaboratoriet finns på katalog.uu.se.

Konferenstelefoner

Konferenstelefoner finns i Beurlingrummet (rum 10238), Mellanrummet (rum 10234), samt i Rosetta (rum 10239). Utrustning kan även lånas i receptionen. Telefonerna fungerar olika, så testa gärna att utrustningen möter dina behov en stund före mötet. Kontakta AV-support om du behöver hjälp.

Videokonferens

Uppsala universitet har i samarbete med SLU installerat ett antal videokonferensanläggningar vid olika campusområden. Syftet är att det ska finnas bred tillgång till videokonferens för vår verksamhet, såväl för undervisning som för forskning och administration. Anläggningarna får brukas av alla anställda och kostar ingenting att använda utöver eventuell lokalhyra.

1. Inför ditt videokonferensmöte

Vid Ångströmlaboratoriet finns två vagnar med mobila videokonferensanläggningar. Se vilken som passar dig bäst:

 • en vagn består av skärm, mikrofon och kamera och används fristående från dator vid videokonferens
 • en vagn är e-mötesutrustad med enbart kamera, högtalare och mikrofon och kräver dator för att ansluta till ett möte (via t.ex. Zoom).

2. Boka ditt videokonferensmöte

AV-support kan hjälpa dig om du har frågor kring hur utrustningen fungerar. Se till att kontakta AV-support i god tid innan ditt bokade möte.

3. Efter ditt videokonferensmöte

Anläggningen ska återlämnas i rummet där den är stationerad samma dag och kopplas in efter användandet (obs: koppla in både ström- och nätverkskabel). Videokonferensutrustningen ska bokas för hela den tid utrustningen inte är i sitt rum.

Utställningar och konst

Verksamheterna vid Ångströmlaboratoriet kan i olika former visa upp och marknadsföra sin verksamhet och sina resultat i de allmänna delarna av husen. Konst- och presentationsgruppen prövar och bedömer enskilda önskemål från verksamheterna. 

Information i allmänytorna anslås i första hand via redan etablerade kanaler såsom anslagstavlor, digitala informationsskärmar eller s.k. trottoarpratare/stativ. Uppsättande av diverse lappar/information på för detta ej avsedd plats är inte tillåtet. Intendenturen tillhandahåller nödvändig utrustning, trottoarpratare/stativ etc. Idéer från verksamheten om nya/alternativa metoder/system hanteras av konst- och presentationsgruppen.

Önskemål om utställningar/presentationer/marknadsföring i allmänytorna prövas av konst och presentationsgruppen. Sådant medgivande ska vara skriftligt och tidsbegränsat. Vid behov av fast installation (t.ex. el för belysning) eller installation som kan medföra skada på fastigheten ska medgivande från fastighetsägaren först inhämtas. Detta görs genom intendenturen. Oklarheter gällande kostnader förknippade med ovanstående löses i samråd med intendenturen.

När du vill anslå, ställa ut något eller göra en presentation i de gemensamma lokalerna:

 • Vänd dig till receptionen om det är för en kort tid såsom några timmar eller en dag, de hjälper till att boka plats för utställningar samt tillhandahåller posterskärmar. 
 • Vänd dig till konst- och presentationsgruppen om det ska vara för en längre tid.

Senast uppdaterad: 2023-05-12