Lokaler vid Ångströmlaboratoriet

Oavsett om det gäller undervisning, en föreläsning eller ett kort möte så finns det bra lokaler på Ångström. Majoriteten av alla lokaler på området bokas via TimeEdit. Studenter kan boka grupprum på www.uu.se/goto/grupprum.

Ångströmlaboratoriets lokaler

Läs mer om lokalerna i Ångströmlaboratoriet via länkarna nedan.

Boka lokal till konferens och möte

Det går bra att boka lokal till konferens och möte om lokalen är ledig, men undervisningen kommer alltid i första hand.

Andrum och vilrum

Andrum

En plats för andlighet, bön och meditation finns i Ångströmlaboratoriet, rum 1K1667 (längst söderut på första källarplanet). Rummet är tillgängligt dagtid 07:00 till 17:00 och kan inte bokas.

Vilrum

En plats för tillfällig vila vid behov, till exempel illamående eller huvudvärk. Alla rum är utrustade med handfat och nödknapp. Personal har tillträde till rummen genom sitt campuskort. Studenter lånar ett kort i receptionen. 

Här hittar du vilrummen:

Kom ihåg att vilrummen är obemannade. Kom gärna överens med någon om att titta till dig om du tror att du eventuellt skulle behöva det. 

  • Använder du nödknappen kan det dröja 30 minuter innan respons/hjälp kommer på plats. Nödknappen är kopplad till Uppsala universitets bevakningsentreprenör.
     
  • Lokalvården städar vilrummen vid behov. Utöver det utför intendenturen regelbundet kontroller av vilrummen och det som finns i dem. Om något saknas eller inte fungerar i rummet anmäler du det till intendenturen.

Datorsalar

Vid Ångströmlaboratoriet finns studentdatorsalar för såväl undervisning som allmänt nyttjande. Den schemalagda undervisningen har alltid förtur och övriga användare bör välja en annan datorsal än den där undervisning pågår. Om det är fullt i alla salar finns det möjlighet att fråga en lärare om lov att sitta i salen trots att de har lektion.

Följande datorsalar finns vid Ångströmlaboratoriet:

Tillgänglighet

Datorsalarna är öppna dygnet runt för behöriga användare. För att kunna logga in i datorerna behöver du studentkonto. Logga in med ditt användarnamn och Lösenord A.

För att komma in i datorsalarna behöver du ett passerkort. Programstudenter på civil- och högskoleingenjörsprogrammen, tekniskt basår, kandidatprogrammen i fysik och matematik får automatiskt tillträde till datorsalarna på sina passerkort. Normalt sett får även studenter som läser fristående kurser vid Ångströmlaboratoriet tillträde till datorsalarna. Kontakta kort- och nyckelservice om du inte har något passerkort.

Grupprum och studieplatser

Bokningsbara grupprum finns på plan 0 i hus 1, 2, 4 och 8 samt på plan 1 i hus 10. Utöver dessa rum finns många ytor med studieplatser i de allmänna ytorna i hela Ångströmlaboratoriet.

Bokade grupprum för studenter ska tas i bruk inom 15 min. Tomma rum får övertas av en annan grupp 15 minuter efter start av bokningstiden. Bokningtider börjar varje hel timme och bokas via webben.

UTNs kårhus Uthgård har studieplatser och andra utrymmen.

Lunchrum och serveringar

Lunchrum för studenter

I källarplanet i södra delen av hus 1 finns uppehållsrum och studentlunchrum med tillgång till mikrovågsugnar. Studentpentryn finns även i hus 9 på plan 0, hus 8 på plan 0 och plan 1. I hus 10 finns studentpentryn på plan 1, plan 0 och på plan K1.

Lunchrum för personal

Gemensamt lunchrum för personal finns på plan 3 i norra delen av hus 1 och på plan 4 längst i söder.

Serveringar på Campus Ångströmlaboratoriet

Särskilda regler angående studier vid restaurangerna: Borden vid Café Ångström (hus 1) och Rullan (hus 10) är reserverade för betalande lunchgäster på vardagar mellan kl 11-13.

Duschar, studentskåp och skötstationer

Duschar

Duschar finns i följande rum:

Studentskåp

I källarplanet finns skåp för studenter att låna från terminsstart i september till terminslut i juni. Lås skåpet med ett eget hänglås. Skåpet ska tömmas och hänglåset tas bort senast den 20:e juni. Skåp som är låsta efter detta datum kommer att brytas upp.

Lämna gärna en lapp med namn, e-postadress och telefonnummer i skåpet. Eventuellt kvarglömda saker lämnas till receptionen.

Skötstationer

Skötstationer finns i följande toaletter: 

Mötesrum

Mötesrum för personal bokas via TimeEdit. Karta till varje rum finns via länkarna nedan. Viss information om rummen finns även i bokningssytemet TimeEdit.

Terrassen

I hus 10 på plan 2 finns en terrass med fin utsikt och bord, stolar och bänkar som du som student och anställd har tillgång till via ditt campuskort. Terrassen är uppdelad i två delar. Den högra delen kan du som student och anställd boka för event som har koppling till UTN eller verksamheten på din institution eller enhet. All form av rökning är förbjuden på terrassen. I TimeEdit kan du se om och när terrassen är bokad, men den kan endast bokas i receptionen

Senast uppdaterad: 2023-08-21