Studentinformation

Vägledning till dig som studerar vid Ångströmlaboratoriet

Studera vid Ångströmlaboratoriet

Som student vid Ångstömlaboratoriet har du tillgång till ett antal tjänster och studieutrymmen. Läs mer om vad som är tillgängligt för studenter på campus via länkarna nedan.

Tips till nya studenter

Studentutrymmen i Ångström

Andrum, vilrum & skötrum: Information om rum för vila, sanitet, bönestunden eller eftertanke.

Datorsalar: I Ångströmlaboratoriet finns studentdatorsalar för såväl undervisning som allmänt nyttjande. Den schemalagda undervisningen har alltid förtur och övriga användare bör välja en annan datasal än den där undervisning pågår. Om det är fullt i alla salar finns det möjlighet att fråga en lärare om lov att sitta i salen trots att de har lektion.

Grupprum & studieplatser: Grupprum för studenter ska tas i bruk inom 15 min. Tomma rum får övertas av en annan grupp 15 minuter efter start av bokningstiden. Bokningtider börjar varje hel timme. Studenternas grupprum bokas online. Även UTNs kårhus Uthgård har studieplatser och andra utrymmen och tjänster för studenter. Läs mer om Uthgård här.

Lunchrum, uppehållsrum & studentskåp: Lunchrum, uppehållsrum och studentskåp finns att tillgå. Studenter är givetvis välkommna att nyttja alla övriga publika utrymmen för studier, förutsatt att övrig verksamhet inte störs.

  • Lunchrum med mikrovågsugnar där man värma medhavd mat finns på UTH-Gård och i Ångström (i källaren i hus 1 under Häggsalen) 
  • Duschar för studenter finns i källaren i norra delen av hus 1 i Ångström.
  • Förvaringsskåp för studenter finns i källaren i hus 1 i Ångström.

Upphittade saker

Om man har förlorat något kan man vända sig till receptionen i Ångströmlaboratoriet och fråga om det hittats. Fråga på nytt om några dagar om du inte återfått det du förlorat, det kan dröja flera dagar innan det hittas och lämnas in till recpetionen. Med jämna mellanrum lämnas alla upphittade saker till polisen.

Hitta rätt i Ångströmlaboratoriet

Uppsala universitets karttjänst www.uu.se/map hjälper dig att hitta den lokal du söker inom hela universitetet. Du kan söka fram den lokal du letar efter och få en vägbeskrivning till den (även om du inte befinner dig inom Ångströmlaboratoriet).

Hur hittar man rätt rum via rumsnummer?

  • Första position anger husnummer, andra position anger våningsplan och de sista siffrorna är löpnummer. Källarplan benämns K1 eller K2.
  • Hus 1 har fyra eller fem siffror, 10xxx betyder alltså ett rum på plan 0 i hus 1
  • Hus 2-5 har fyra siffror, 21xx betyder alltså ett rum på plan 1 i hus 2
  • Hus 6-9 har fem siffror, 73xxx betyder alltså ett rum på plan 3 i hus 7
  • Hus 10 har sex siffror, 101xxx betyder alltså ett rum på plan 1 i hus 10

Campuskortet


Hos Ångströmlaboratoriets kort- & nyckelservice administreras och tillverkas campuskorten för utlämning till anställda, studenter och övrigt verksamma.

Läs mer om campuskortet här.

Senast uppdaterad: 2023-01-17