Studentinformation från institutioner och andra enheter

Information från Uppsala universitet

Information om att studera vid Uppsala universitet finns på studentportalen.

Information från intendenturen

Varje ny student vid Ångströmlaboratoriet är välkommen, men tänk gärna på att ni inte är ensamma på universitetsområdet. Viktigt att tänka på är de regler och riktlinjer som gäller när du vistas i Ångströmlaboratoriet.

Information från teknisk- naturvetenskapliga fakulteten

En stor del av Uppsala universitets utbildningar inom naturvetenskap, IT, matematik och teknik bedrivs vid Ångströmlaboratoriet. Grundutbildningarna ges i form av fristående kurser eller hela program. Exempel på program är civil- och högskoleingenjörsutbildningar samt tekniskt basår. Hitta mer information om utbildningar i naturvetenskap, IT, matematik och teknik på Teknisk-Naturvetenskapliga fakultetens utbildningssida. Mycket av den information som du som student vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten kan tänkas behöva finns samlad på fakultetens sida i studentportalen

Information från Ångströmlaboratoriets institutioner

Nedan hittar du länkar till hemsidor för studenter vid de institutioner och andra enheter som finns på Ångström. Vänligen kontakta repektive institution eller enhet om du saknar eller hittar någon felaktig information på dessa sidor.

Information från UTN

Uppsala teknolog- och naturvetarkår är en studentkår som jobbar för att tillvarata och bevaka studenterna på den teknisk- naturvetenskapliga fakultetens intressen i frågor som rör deras utbildning. Frågorna kan vara rent utbildningsmässiga, vara av studiesocialkaraktär eller behandla arbetslivet. Uppsala teknolog- och naturvetarkårs förhoppning är att studiebevakningen på fakulteten ska bedrivas nära de berörda studenterna. I UTN:s högsta beslutade organ, fullmäktige, finns alla studenter direkt representerade av sin sektionsförening.

Senast uppdaterad: 2023-01-30